Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Matematikcentrum har ca 130 anställda, varav 30 vid avdelning Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad. Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Avdelningen Matematik NF har det övergripande ansvaret för naturvetenskapligt kandidat- och masterprogram i matematik samt för de kurser i matematik, programmering och ämnesdidaktik som ingår i ämneslärarutbildningen för gymnasielärare vid institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. Ämneslärarutbildningen för gymnasielärare i matematik startade 2016 med ca 20 nybörjarstudenter per år.

Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom algoritmisk algebra, liealgebrateori och representationsteori, algebraisk topologi, harmonisk analys, operatorteori, komplex analys, linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer, differentialgeometri, dynamiska system, bildanalys och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori, numerisk analys, beräkningsteknik och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina, vid LTH till civilingenjörsexamen samt vid institutionen för utbildningsvetenskap till ämneslärarexamen.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning i matematikdidaktik, matematik och programmering inom ämneslärarutbildningen, medverkan i den verksamhetsförlagda delen av ämneslärarutbildningen samt medverkan i handledning av examensarbeten inom matematikdidaktik. Dessutom förväntas den anställde samarbeta med andra avdelningar inom universitetet med verksamhet inom ämneslärarutbildning samt med gymnasieskolor i regionen för att stärka avdelningens professionsrelaterade kompetens. Den anställde förväntas också bidra till forskningsgruppen inom matematikdidaktik, bl.a. genom samarbeten och seminarieverksamhet.

Under anställningens första år förväntas att den anställde tar en aktiv roll i avdelningens uppdragsutbildning i matematikdidaktik och programmering för verksamma grundskole- och gymnasielärare kopplad till implementeringen av de nya nationella kursplanerna i matematik.

I undervisningen ingår handledning av examensarbetare. Undervisningen uppgår till maximalt 80 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

• avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet.

Stor vikt läggs vid pedagogisk utbildning och dokumenterad pedagogisk förmåga. Bland annat krävs enligt föreskrifterna högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om det inte föreligger särskilda skäl.

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Den sökande ska ha goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Den sökande ska ha lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i matematik.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa och utveckla kurser i matematik, programmering och matematikdidaktik samt att bedriva annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Den sökande ska ha omfattande yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för ämneslärarutbildningen.
 • Den sökande ska ha förmåga att undervisa både på svenska och på engelska.

Övriga önskade meriter:

 • Den sökande bör ha erfarenhet av handledning av examensarbeten i ämnesdidaktik.
 • Internationell erfarenhet av pedagogiskt arbete samt dokumenterade erfarenheter av studentaktiva undervisningsmetoder och digitala hjälpmedel är värdefulla i anställningen.
 • Speciellt meriterande är erfarenhet av undervisning och utveckling av kurser i matematik, programmering och ämnesdidaktik inom ämneslärarutbildning och fortbildning för lärare, samt samarbete med lärare från andra institutioner.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens arbete med forskning och undervisning inom ämneslärarutbildningen samt verksamhetsförlagd utbildning och samarbete med andra institutioner och gymnasieskolorna i regionen.

I den sammantagna bedömningen tar vi hänsyn till sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra anställningen väl. Öppenhet, kreativitet, uthållighet, egen drivkraft, förmågan att se sammanhang, förmågan att dela med sig av kunskap och samarbeta inom och utanför akademin, förmåga att respektera sin omgivning, samt förmågan att ge återkoppling.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Ansökans utformning och innehåll  
Ansökan ska skrivas på svenska och i övrigt redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/687
Kontakt
 • Avdelningsföreståndare Erik Wahlén, 046 - 222 81 43, erik.wahlen@math.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046 - 222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-02

Tillbaka till lediga jobb