Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vid etnologiska avdelningen bedrivs utbildning i etnologi på grundnivå upp till kandidatexamen samt i tillämpad kulturanalys på masternivå. Kursutbudet på grundnivå består idag av grund-, fortsättnings- och kandidatkurser i etnologi med kulturanalytisk inriktning, samt ett antal engelskspråkiga kurser riktade till internationella studenter. På avancerad nivå ges det tvååriga engelskspråkiga masterprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis, i samarbete med Köpenhamns universitet. Inom ämnet etnologi ges även forskarutbildning samt bedrivs forskning inom en rad olika områden.

Arbetsbeskrivning

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom avdelningen. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även ledning, planering, kursansvar, kursadministration och handledning av uppsatser samt kursutveckling. Eftersom institutionen består av nio olika avdelningar kan undervisning och handledning också bli aktuellt inom näraliggande ämnen. Innehavaren av anställningen kan även på längre sikt komma att fungera som avdelningsansvarig.

Forskningstiden ska användas för egen forskning samt till att söka forskningsanslag som kan bidra till ämnets utveckling. Därutöver ingår ett aktivt deltagande i institutionens dagliga verksamhet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid institutionen och universitet i stort.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, från anställningens första dag är ett krav.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt
  inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Särskilt meriterande för anställningen är:

 • avlagd doktorsexamen i etnologi
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i etnologi eller närliggande områden
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • god förmåga att utveckla och administrera kurser (styrkes genom relevant dokumentation)
 • god förmåga att undervisa och samarbeta i arbetslag med flera lärare (styrkes genom relevant dokumentation).

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och anvisningarna samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/717
Kontakt
 • Avdelningsansvarig Charlotte Hagström, www.kultur.lu.se/person/CharlotteHagstrom/
 • Prefekt Monica Libell, www.kultur.lu.se/person/MonicaLibell/
 • Personal- och lönefrågor: HR-chef Lena Kandefelt, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-04-14

Tillbaka till lediga jobb