Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämnesbeskrivning
Forskning och utbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi med fokus på planering och planeringsprocesser. Biträdande lektorat är en meriteringsanställning, där andelen undervisning och administration ökar över tid. Första året består av 50% fakultetsfinansierad forskning och 50% undervisning och administration, andra året av 40% fakultetsfinansierad forskning och 60% undervisning och administration, det tredje och fjärde året består av 30% fakultetsfinansierad forskning och 70% undervisning och administration. Undervisningen är i huvudsak kopplad till kandidatprogrammet i Samhällsplanering, men innehavaren av anställningen förväntas också undervisa och bidra till kursutveckling inom andra utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Undervisning kan komma att ske på både engelska och svenska, men handledning sker företrädesvis på svenska.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi och ekonomisk geografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, från ett närliggande ämne. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden av relevans för den undervisning som ska utföras, och inom planering och planeringsprocesser i synnerhet.

Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och förmågan att framgångsrikt konkurrera om extern post-doc finansiering. Dokumenterad undervisningserfarenhet på engelska är ett krav, liksom läsförmåga på ett skandinaviskt språk.

Befodran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och sex månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:

• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Ansökan
Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar: 

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se

Till ansökan bifogas:
• Meritförteckning
• Kopior/intyg av betyg,
• Skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (följ pedagogisk portfölj i ansökningsanvisningarna)
• De vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten).
• Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/740
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, prefekt, 046 222 8423
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb