Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskare 100%

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse

Tidsperiod 1 år 200501-210430

Teoretisk filosofi filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "teoretiskt tänkande", med särskild tonvikt på kunskapsteori, logik, metafysik, språkfilosofi och vetenskapsteori . Den teoretisk-filosofiska forskningen i Lund har under senare år i hög grad fokuserat på följande områden och teman:

—Social ontologi

—Vetenskapens metafysik

—Formell, social och naturaliserad epistemologi

—Kunskap på nätet

—situerad kognition och kommunikation

—Delad uppmärksamhet, interaktion och sociala normer

—Implicita fördomar

—Beslutsfattande, risk och osäkerhet

 

En kortfattad beskrivning av institutionens forskningsinriktningar återfinns på www.fil.lu.se. Se också hemsidorna för medarbetarna i teoretisk filosofi https://www.fil.lu.se/institutionen/personal/#s5. Vi är denna gång särskilt men inte uteslutande intresserade av ansökningar inom områdena ovan.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar i huvudsak forskning och avser arbete på heltid. Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till forskningsmiljön inom teoretisk filosofi, bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet. Innehavaren förväntas bedriva sin forskning på arbetsplatsen i Lund.

Kvalifikationer

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i teoretisk filosofi eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i teoretisk filosofi.

Bedömningsgrund är vetenskapliga kvalifikationer, visad i tidigare arbeten, samt forskningsplanens genomförbarhet och relevans för avdelningens forskningsprofil.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

- Fullständigt CV och bevis på doktorsexamen

- Publikationslista med ISSN- och ISBN-nummer

- Projektplan om högst tre sidor exkl. referenser

Projektplanen bör innehålla följande rubriker:

  • Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)
  • Relation till den internationella forskningsfronten
  • Forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
  • Den sökandes kompetens och meriter för projektet

 

En kort redogörelse för relationen mellan projektet och forskningen vid Filosofiska institutionen i Lund är också önskvärd.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/819
Kontakt
  • Erik J Olsson, Professor, https://www.ht.lu.se/kontakt
  • Tomas Persson, Prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb