Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi avser anställa en till två doktorander inom ett forskningsprogram som heter CASCADE - orsak eller konsekvens i Alzheimers sjukdom: (www.cascade.nu)

Du kommer att vara en del av ett nätverk av doktorander och forskare vid avdelningama för fysikalisk kemi (http://www.fkem1.lu.se) samt biokemi och strukturbiologi (http: // www.cmps.lu.se/biostruct) vid Lunds universitet och neurokemi vid Göteborgs universitet. I teamet av handledare ingår Emma Sparr, Sara Snogerup Linse, Henrik Zetterberg och Jörg Hanrieder.

Arbetsuppgifter
Projektets syfte är att studera lösligheten av amyloid beta-peptid som en funktion av dess molekylstruktur och omgivingsfaktorer. Det övergripande målet är att förstå huruvida en förändring i peptidlöslighet är en orsak till eller en konsekvens av Alzheimers sjukdom. Doktoranden kommer att använda en "top-down"-metod für att studera i vilken utsträckning amyloid beta-peptidens löslighet moduleras av neurokemiska faktorer. Parallellt kommer en "bottom-up"-metod att användas för att systematiskt undersöka påverkan av molekylära faktorer såsom pH, salt, temperatur, solubiliserande ämnen och lipider såväl som peptidsekvensvarianter. Ett annat mål är att bestämma strukturen för lösliga peptidkomplex och aggregat bildade in vitro och ympade med hjärnmaterial. Flera avancerade metoder planeras användas för att angripa vetenskapliga frågeställningarna, inklusive optisk spektroskopi, NMR-spektroskopi, masspektrometri, spridningsmetoder, fluorescensmikroskopi och elektronmikroskopi.

Kvalifikationer
Du ska ha en magisterexamen, eller motsvarande, med fokus på fysikalisk kemi,
biofysikalisk kemi eller motsvarande, inklusive avancerade kurser i "soft matter", yt- och
kolloidkemi, biofysikalisk kemi eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av vetenskapliga experimentella studier av proteiner och kunskap i en eller flera av de ovan nämnda experimentella metoder är en stor fördel. Dokumenterad utmärkt nivå i engelska (förstå, tala, skriva) är viktigt. Utmärkta kommunikations- och presentationskunskaper är också viktiga. Kandidaten ska ha förmåga att arbeta i ett team och samarbeta med människor från komplementära discipliner.
Dokument som ska inkluderas i ansökan: Ett följebrev (1/2 - 1 sida) som uttrycker en
motivation för varför du vill genomföra en doktorandutbildning i fysikalisk kemi vid
Lunds universitet och hur det aktuella forskningsprojektet matchar dina egna
forskningsintressen och vetenskapliga bakgrund.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/820
Kontakt
  • Emma Sparr, professor, +46462221536
  • Sara Snogerup Linse, professor, +46462228246
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-10
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb