Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen
Vid forskargruppen för Virus Biofysik bedrivs forskning inom fysikalisk virologi och struktur virologi med fokus på humant herpesvirus. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Alex Evilevitch och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning Klicka här för att läsa mer

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

 Vi söker nu en postdoktor inom liten vinkel röntgen och/eller neutron spridning (SAXS/SANS). Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är under maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Upp till 90 % av jordens befolkning är infekterade av herpesvirus. Dessa infektioner kan bland annat ge sjukdomar som munsår, genital herpes, permanent skada av syn och hörselnerver. När herpesvirus infekterar en människa kan de föröka sig på två olika sätt. Det ena sättet, ett så kallat lytiskt infektionsförlopp, innebär att viruspartiklarna kidnappar värdcellens maskineri, tillverkar hundratals nya kopior av sig själv, tar död på cellen och därefter sprider sina viruskopior vidare ut i organismen. Det andra sättet, ett latent infektionsförlopp, innebär att viruspartiklar infekterar värdcellen med sitt DNA och därefter sitter viralt DNA kvar i cellerna i ett ”vilande” läge. När värdcellen delar sig, delas viruset och sprids vidare med den nya kopian av värdcellen. En stor utmaning inom virologin har varit att reda ut vad som avgör om det blir det ena eller det andra förloppet. Vi vill att ta reda på det genom att studera vad som händer i samband med att virus injicerar sitt DNA i en värdcell.

 Vi fann nyligen att det packade herpes DNA har ett tryck på 20 atmosfärer i protein kapsiden av det humana herpesviruset HSV-1. Detta DNA tryck är ansvarigt för viral DNA injektion in i en cellkärna under infektionen. Strukturen på det packade DNAt och hastigheten med vilket det injeceras in i en cell visade sig att kraftigt påverka cellens val mellan latent eller lytisk infektionsförlopp. Syftet med projektet är att studera hur struktur och injektionsdynamik hos det stressade herpes DNA påverkar infektionscykeln. Liten vinkel neutron spridning (SANS) och liten vinkel röntgen spridning (SAXS) kommer att vara huvudmetoder i projektet.

 Projektet kommer att dra nytta från den nya och unika i världen infrastrukturen i Lund – MAX IV som är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning för röntgen studier och det snart etablerade European Spallation Source (ESS) för neutron spridningsstudier.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor inom forskargruppen ansvarar du för strukturvirologi i forskargruppen. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:

 • SAXS och/eller SANS mätningar
 • Datainsamling och analys
 • Beamline ansökningar samt virus och cell preparation
 • Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, tex fluorescens mikroskopi och atom kraft mikroskopi

Arbetsuppgifterna kommer att kräva konferensdeltagande, tjänsteresor, utlandsvistelser samt handledning av studenter.

Kvalifikationer
Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • PhD i fysik/kemi/biofysik/struktur biologi/cell biologi/virologi
 • erfarenhet i röntgen och/eller neutronspridningsanalys
 • erfarenhet inom SANS/SAXS modellering av experimentella system
 • kunskaper och forskningserfarenhet inom cell biologi/virologi
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande för anställningen:

 • forskning vid en synkrotron anläggning
 • forskning inom virologi

Villkor

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/827
Kontakt
 • Alex Evilevitch, forskargruppchef, +46462223291
 • Maria Palmkron, personalsamordnare, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-04
Sista ansökningsdag 2020-03-26

Tillbaka till lediga jobb