Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Vid avdelningen för klinisk genetik leder universitetslektor Karolin Hansén Nord en forskargrupp som studerar kromosomförändringar i cancer. Många cancerformer, i synnerhet de med aggressivt förlopp och dålig prognos, uppvisar en arvsmassa i ständig förändring. Detta är en paradox eftersom genetiskt föränderliga cancerceller riskerar att förlora gener som är nödvändiga för cellens existens. Att ständigt förändra sitt genetiska innehåll borde därmed hämma cancercellers överlevnad och fördelarna har hittills varit en gåta. Dr. Hansén Nords forskargrupp studerar detta fenomen i tumörer som uppkommer i skelettet. Här kan du läsa mer om gruppens forskning. 

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Dr. Hansén Nords forskargrupp söker härmed en doktorand med särskilt intresse för bioinformatisk analys av storskalig sekvenseringsdata. Anställningen är på heltid underfyra år med önskat tillträdesdatum den 1 juni 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet syftar till att identifiera förvärvade genetiska avvikelser som ligger till grund för utvecklingen av primära skelettumörer. Arbetsuppgifterna omfattar bioinformatisk analys av storskalig sekvenseringsdata från tumörer och cellmodeller. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Masterexamen i bioinformatik, bioteknologi, biomedicin eller motsvarande.
  • Dokumenterad erfarenhet av bioinformatisk analys av storskalig sekvenseringsdata eller motsvarande.
  • Goda kunskaper i engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kräver att du har en förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt god förmåga att samarbeta med övriga medlemmar i forskargruppen och med samarbetspartners utanför avdelningen. 

Meriterande för anställningen är:

  • Dokumenterad erfarenhet av cancerforskning.
  • Dokumenterad erfarenhet av programspråket R.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/858
Kontakt
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
  • Karolin Hansén Nord, rekryterande chef, 046-2220000
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-02

Tillbaka till lediga jobb