Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

På SOL kan man studera japanska från nybörjarnivå till avancerad nivå. Japanska  studeras på avancerad nivå inom ramen för masterprogrammet i språk och språkvetenskap. Tillströmningen av studenter har under de senaste åren varit mycket god. Goda möjligheter finns för studenter att söka stipendier och förlägga en eller två terminers studier till universitet i Japan.

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen omfattar huvudsakligen undervisning, men visst utrymme ges också kompetensutveckling och  övriga arbetsuppgifter. Anställningen innebär undervisning i japanska från nybörjarnivå till kandidatnivå, med fokus på kurser i kommunikativa färdigheter. Undervisning sker på campus, både dag- och kvällstid. Tjänstgöringen kan även omfatta kursutveckling av både befintliga och nya kurser.

Modersmålsliknande färdigheter i japanska är ett krav, liksom förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag och på svenska inom två år.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

 • har visat pedagogisk skicklighet,
 • har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper,
 • har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Grund för bedömningen är:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

 • tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet på universitetsnivå, i synnerhet på kurser i muntlig språkfärdighet;
 • bred erfarenhet av undervisning i japanska på olika nivåer;
 • god samarbetsförmåga;
 • god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 16 augusti 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/867
Kontakt
 • Sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh
 • Biträdande prefekt Marianna Smaragdi, www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi/
 • Personal- och lönefrågor: HR-chef Lena Kandefelt, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-20
Sista ansökningsdag 2020-04-23

Tillbaka till lediga jobb