Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Arbetsuppgifter:

Doktorandprojekt med inriktning medicinsk vetenskap, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Projektet har som mål att undersöka bidragande orsaker till andfåddhet i befolkningen och vid olika sjukdomstillstånd samt hur symtomet bör utredas på ett evidensbaserat sätt. Arbetet inkluderar databashantering och analys av epidemiologiska befolkningsbaserade studier och kliniska kohorter, inklusive metoder såsom maskininlärning.

Forskargruppen

Forskargruppen "Andfåddhet och kronisk andningssviktär" leds av docent Magnus Ekström som är verksam vid avdelningen för lungmedicin och allergologi i ett nationellt och internationellt nätverk för forskning kring bidragande orsaker, mätning/utredning och behandling av kronisk andfåddhet. Forskargruppen är placerad i Lund/Malmö och Karlskrona.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen söker nu en doktorand för en fyraårig anställning.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs:

 • examen (minst 240 högskolepoäng) inom folkhälsovetenskap (eller motsvarande utländsk examen)
 • god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
 • utbildning i kvantitativ metod inklusive epidemiologi

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och för att vara akutell för anställningen krävs att kandidaten har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt har god planeringsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • dokumenterad erfarenhet av statistisk programmering och databashantering
 • erfarenhet av programmering i R eller liknande programvara
 • erfarenhet av databashantering i medicinsk studie

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/910
Kontakt
 • Arne Egesten, avdelningschef, +46 222 03 57
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, +46 222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-02

Tillbaka till lediga jobb