Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Forskningsgruppen kring afrikansk ekonomisk historia är idag en av de största i sitt slag i världen, med nära 20 anställda. Gruppen samarbetar med flera universitet i Afrika inom både forskning och högre utbildning och den har ett gott rykte internationellt.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en anställning som postdoktor inom projektet Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad.

Ämnesområde

Afrikansk ekonomisk historia

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom det externfinansierade forskningsprojektet Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad. Projektets primära fokus är analysen av framväxten av afrikanska eliter inom den informella (jordbruks-) sektorn. Det bygger på ett tidigare projekt där vi uppskattade inkomstnivåer och gruppstorlek för olika inkomstklasser. Nu går vi vidare och söker förklaringar till drivkrafterna bakom långsiktiga trender av ackumulation av tillgångar. Vi är särskilt intresserade av sambandet mellan inhemska eliter, kolonialpolitik och kommersialisering. Vi fortsätter också med frågeställningar kring hur eliterna klarade sig efter självständigheten och i vilken utsträckning de har fortsatt att forma utvecklingen i de afrikanska ekonomierna.

Forskningen är baserat på den så kallade social tables metoden och kommer mer specifikt att identifiera ekonomiska eliter inom den afrikanska befolkningen under kolonialtid och efter självständigheten. Vi studerar drivkrafterna och mekanismerna bakom deras relativa framgång. Huvuduppgiften i projektet är att samla in rådata, skapa nya data och använda befintliga databaser för befolkning, löner, priser, levnadskostnader och så vidare. Källorna och metoderna är både kvantitativa och kvalitativa, men ingen avancerad kvantitativ analys krävs. Tidigare erfarenhet av att konstruera social tables är en fördel.

Arbetsuppgifterna omfattar datainsamling, digitalisering och analys samt att skriva akademiska artiklar för publicering i internationella, välrenommerade tidskrifter. Arbetet ska utföras med stor självständighet men också i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen. Postdoktorn ska delta i workshops samt presentera pågående forskning och sprida forskningsresultat vid konferenser. Hen ska också vara villig att interagera med studenter och delta aktivt i den gemensamma forskningsgruppen kring afrikansk ekonomisk historia på institutionen.

Anställningen omfattar en begränsad mängd undervisning (högst 20%) och/eller handledning av kandidatexamen och masteruppsatser.

Behörighet

Sökande ska ha en doktorsexamen i ekonomisk historia, nationalekonomi eller historia, som dock inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller har varit ledighet på grund av sjukdom eller annan avräkningsbar orsak).

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/forhandlingsprotokoll-2008-09-04.pdf

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning inom afrikansk ekonomisk historia. Dokumenterad bakgrund inom fältet, främst bevisat genom publicerat arbete och en detaljerad självbedömnings- och forskningsplan, är ett krav. Den sökande bör ha erfarenhet av arkivstudier i allmänhet och kännedom om kolonialarkiv för afrikanska kolonier är en extra merit. Vidare krävs grundläggande kunskaper om hur man extraherar, återanvänder och presenterar statistik från databaser som används inom utvecklingsstudier som World Bank Development Indicators, UNU WIDER Inequality Database, etc.

För anställning ska sökande ha visat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visat sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer, företrädesvis i välrenommerade internationella tidskrifter. Dokumenterad färdighet i att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa data, historiska och samtida, krävs. Sökanden ska också ha förmåga att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga, vara punktlig, visa prov på god samarbetsförmåga och vara villig att interagera med studenter samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter på institutionen och inom forskargruppen för afrikansk ekonomisk historia.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina idéer om vilken forskning som ska bedrivas.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • mycket goda kunskaper att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, ”Avtal som tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).

Ansökan

Ansökan görs online.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan
 4. Publikationer inkl en publikationslista
 5. Referenser, intyg, etc.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/916
Kontakt
 • Ellen Hillbom, docent, 046-222 74 86
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb