Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att vara inriktad mot icke-linjära partiella differentialekvationer. Tjänsten är kopplad till ERC-projektet 3DWATERWAVES, som handlar om matematiska modeller för vattenvågor och stationära ideala flöden med vorticitet i tre dimensioner. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att analysera dessa modeller med hjälp av metoder från icke-linjär funktionalanalys (lokal och global bifurkationsteori, spektralteori, variationskalkyl, Nash-Moser-iteration). Om intresse finns kan ett visst mått av undervisning också bli aktuellt (max 20%).

Kvalifikationer
Doktorsexamen i matematik krävs och skall ha erhållits (eller vara planerad att erhållas innan anställningens startdatum). Du ska ha väldigt goda kunskaper inom partiella differentialekvationer, helst med anknytning till fluidmekanik, fria ränder och/eller icke-linjära vågor. Du ska ha förmåga att planera och genomföra forskning på hög nivå och detta ska avspeglas i dina publikationer. Du ska vara motiverad, initiativrik, kunna arbeta självständigt och i grupp, samt vara uthållig. Slutligen krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömning
Bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Här spelar kvaliteten på dina publikationer en mycket stor roll, men hänsyn tas också till beskrivningen av din forskning och motivering till intresse för tjänsten. Vid en eventuell intervju kommer din förmåga att muntligt presentera din forskning att testas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen.  

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och avser heltid.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla

 • ett curriculum vitae med publikationslista
 • en beskrivning av din forskning och motivering till intresse för tjänsten (max 3 sidor)
 • kopia av examensbevis för doktorsexamen
 • kopior av ev. övriga intyg/betyg som du önskar åberopa
 • om möjligt en elektronisk kopia av doktorsavhandlingen
 • minst ett rekommendationsbrev som skickas direkt av brevskrivaren till erik.wahlen@math.lu.se med titel ”Letter of recommendation”.

Alla dokument ska vara i PDF.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, helst senast 2020-09-01.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/925
Kontakt
 • Erik Wahlén, avdelningsföreståndare, +46 46 222 81 43
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-24
Sista ansökningsdag 2020-04-27

Tillbaka till lediga jobb