Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att förstå hur oordnade proteiner växelverkar med lera och möjligheten att använda sig av lera som läkemedelsbärare. För att förstå den underliggande fysiken och hur den påverkas av lösningens fysikalkemiska egenskaper så kommer doktoranden använda sig av en kombination datorsimuleringar, IR-spektroskopi samt spridning (neutroner och lågvinkel-röntgen). I projektet ingår programmering av nya analysrutiner samt framtagande av såväl grovkorniga som atomistiska modeller.

Kvalifikationer

Utöver formella krav för att antas till doktorandutbildning är också följande krav:

  • Kurser inom fysikalisk kemi, statistisk termodynamik, och yt- och kolloidkemi
  • Datorsimuleringar på olika detaljnivå

Dokumenterad erfarenhet inom följande områden är meriterande:

  • Erfarenhet av ovan nämnda experimentella tekniker och mätningar på internationella neutron- och synkrotronljusanläggningar 

Dokument att bifoga: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) där du motiverar varför du vill göra en forskarutbildning i teoretisk kemi vid Lunds universitet, och hur detta forskningsprojekt matchar dina egna forskningsintressen och vetenskapliga bakgrund.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/928
Kontakt
  • Marie Skepö, universitetslektor, +46462223366
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-02

Tillbaka till lediga jobb