Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Introduktion
Denna forskartjänst i miljövetenskap integrerar forskning i naturgeografi, biologisk mångfald och ekosystemtjänster med syftet att utveckla (1) indikatorer för markanvändningsintensitet, och (2) rumsliga modeller för kvantifiering av ekosystemtjänster. (1) Fjärranalys har inte i någon större utsträckning utnyttjas i forskning kring diversiteten av mobila organismer som använder sig av multipla habitat i landskapet. I detta projekt fyller vi denna kunskapslucka genom aktivt samarbete mellan landskapsekologer och naturgeografer. Vi förväntar oss att metoder i fjärranalys kommer att revolutionera landskapsekologisk forskning inom den närmaste framtiden, och vår ambition är att skapa en plattform för internationellt erkänd forskning i fältet. (2) För att kvantifiera ekosystemtjänster från olika typer av markanvändning i både urbana och rural landskap arbetar vi med att applicera och utveckla  modeller som använder GIS, statistik och data från fjärranalys från satellit och andra plattformar.

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare för arbete inom fjärranalys och landskapsekologi, samt ekosystemmodellering i urbana miljöer. Arbetet kopplas till två projekthelheter med tyngdpunkt på arbete i geografiska informationssystem och fjärranalys: två FORMAS-finansierade projekt med fokus på biologisk mångfald (projektledare Johan Ekroos, Centrum för Miljö- och Klimatforskning, i samarbete med Lars Eklundh, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap), och Formas-finansierat projekt med fokus på rumsliga modeller av ekosystemtjänster (projektledare Katarina Hedlund, Centrum för Miljö- och Klimatforskning). Arbetet innebär dels utveckling av fjärranalysmetoder för uppskattning av produktivitet i jordbruksmark, samt koppling av denna till biologisk mångfald i naturskyddsområden, och appliceringar av rumsliga modeller som kvantifierar ekosystemtjänster från natur i urbana miljöer. Hypoteser ska testas, modeller valideras och resultaten presenteras muntligt och skriftligt. Publikation av resultaten ska ske i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer
Vi söker efter en person intresserad av tvärvetenskaplig forskning, och speciellt i att tillämpa metoder i fjärranalys på frågeställningar kring markanvändning och dess effekter på biologisk mångfald.

Krav

 • Doktorsexamen i naturgeografi,  miljövetenskap eller liknande ämne
 • Dokumenterad kunskap inom optisk satellitbaserad fjärranalys (inklusive tidsserieanalys med programmet TIMESAT)
 • Dokumenterad kunskap i digital bildbehandling, GIS, statistik och datorprogrammering
 • Erfarenhet av GIS-modellering i R
 • Erfarenhet av skriftlig publicering i internationell vetenskaplig litteratur

Meriterande

 • Dokumenterade kunskaper i ekologi/biologi
 • Erfarenhet av att arbeta med rumsliga jordbruksdata (till exempel blockdatabasen)
 • Erfarenhet av integrering och automatisering av modeller och data
 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi
 • Relevanta yrkes- eller forskningserfarenheter
 • Kunskaper i Svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor 
Allmän tidsbegränsad anställning i två år med startdatum 2020-07-01 eller enligt överenskommelse, 100% heltid.
Kontaktperson: Johan Ekroos, 046-222 86 30, johan.ekroos@cec.lu.se

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
 • Sökande uppmanas att i ett följebrev beskriva sin lämplighet för anställningen enligt ovanstående krav och kriterier.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 anställningstid är två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/943
Kontakt
 • Katarina Hedlund, professor, +46 46 222 37 98, katarina.hedlund@biol.lu.se
 • Johan Ekroos, forskare, +46 46 222 86 30, johan.ekroos@cec.lu.se;
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-04-06

Tillbaka till lediga jobb