Lunds universitet, Gemensamma förvaltningen, sektionen LU Byggnad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Anställningen är placerad vid sektionen LU Byggnad. LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvararar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning och lokalbokning. Verksamhetens övergripande mål är att säkerhetsställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.

Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning, Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 35 anställda.

Tjänsten som Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare är placerad i avdelningen Säkerhet och miljö. Avdelningen har 12 anställda, varav det för närvarande finns en Kemikaliesäkerhetssamordnare. För att ytterligare stärka avdelningens stöd till universitets verksamheter ska nu en Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare rekryteras.

Arbetsuppgifter
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnaren utgör universitetets expert i bio- och kemikaliesäkerhetsfrågor och ansvarar för att stödja och samordna universitetets verksamheter i områdesrelaterade frågor. I din roll som bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare kommer du huvudsakligen att inom områdena bio- och kemikaliesäkerhet arbeta med att:

 • utifrån lagstiftning och interna regler utforma och kommunicera universitetsövergripande styr- och stöddokument.
 • övervaka lag- och föreskriftsförändringar och kommunicera dessa till universitets fakulteter, sektioner och institutioner.
 • samordna anmälningar/tillstånd avseende GMO, GMM, smittämnen och kemiska produkter, vilket innebär kontakt med forskare, institutioner och olika myndigheter samt utveckla ett centralt system för registrering.
 • hantera universitetsövergripande förfrågningar från myndigheter.
 • utforma, planera och genomföra utbildningar.
 • vara behjälplig vid myndighetstillsyn.
 • utbilda i riskbedömningar samt bistå med stöd och råd vid riskbedömningar kopplade till hantering av kemiska produkter, mikroorganismer eller GMO. I detta ingår även att vara behjälplig med praktiska lösningar vid hantering av kemiska produkter, mikroorganismer och GMO.

Arbetsuppgifterna kan komma att kompletteras med andra uppgifter relaterade till bio- och kemikaliesäkerhet.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs:

 • akademisk utbildning i infektionslära, mikrobiologi och kemi eller likvärdig.
 • erfarenhet av att arbeta med kemiska produkter, GMO, GMM och smittämnen.
 • goda kunskaper om lagstiftning inom områdena mikrobiologi, smittskydd och kemi.
 • erfarenhet av att leda och driva projekt.
 • god förmåga till kommunikation i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Följande erfarenheter och kunskaper är meriterande

 • god vana i att utbilda både mindre och större grupper.
 • utbildning i och erfarenhet inom riskbedömningar gällande hantering av kemiska och biologiska riskkällor
 • erfarenhet av skyddstillsyn/inspektioner rörande verksamheter där kemiska produkter, GMO, GMM och smittämnen hanteras.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom god problemlösningsförmåga, god kommunikativ förmåga, pedagogisk och god förmåga att skapa ett kreativt arbetsklimat. Du är en ansvarsfull, positiv och självständig person som är van att metodiskt driva projekt och som har lätt att samarbeta med andra. Det är också viktigt att du är, tydlig, har stor förmåga att prioritera och kan hålla givna budgetar och tidsramar.

Denna tjänst kan komma att kräva att du godkänns i en säkerhetsprövning och säkerhetsklassas i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Ett krav för tjänsten är därför att du har svenskt medborgarskap.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/971
Kontakt
 • Per Nordén, avdelningschef Säkerhet och miljö, +46462223333, per.norden@bygg.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-04-27
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Tillbaka till lediga jobb