Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Kravprofil
1-2 universitetsadjunkt i historia

Tidsperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17, halvtid 50%

Placering: Historiska institutionen

Om avdelningen för historia:

Vikariatet är vid avdelningen för historia, som är en del av Historiska institutionen. Ämnet erbjuder ett kandidatprogram och ett masterprogram, ämneslärarutbildning liksom fristående kurser. I historia erbjuder vi kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den kulturhistoriska inriktningen är bred och präglas av olika ämnesmässiga, teoretiska och metodologiska infallsvinklar. Tidsmässigt sträcker sig undervisningen från tidig medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på tidigmodern tid och på nittonhundratalet. En del av undervisningen riktas mot skola och historiebruk i bred mening. I ett nationellt perspektiv är institutionen ledande inom historiekulturforskning, kunskapshistoria och historiedidaktik.

Arbetsbeskrivning och uppgifter:

Anställningen avser undervisning på första och andra terminens studier i historia för kandidatprogrammets studenter, studenter på fristående kurs, lärarstudenter samt distansstudenter.

En stor del av vikariatet gäller nätbaserad undervisning på första terminen, med inriktning på kronologiska översiktskurser som ger en bred allmänbildning i historia. Den sökande ska vara beredd att undervisa på engelska om nordisk politik och kultur ur ett långt tidsperspektiv. Eftersom fokus i vår utbildning ligger på praktisk historieanvändning förväntas den sökande delta i vår undervisning kring projekt och praktik.

Kravprofil och kvalifikationer:

Den vi söker har sin meritering i ämnet historia och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet. Eftersom en del av uppdraget gäller nätbaserade kurser läggs särskild vikt vid meritering från undervisning för distansstudenter i historia.

Särskilt meriterande är erfarenhet av lärplattformen Canvas. Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Vikariatet innefattar viss samundervisning och examination ihop med andra lärare.

Du som söker har en examen i historia, vetenskaplig kompetens, erfarenhet av forskarutbildning, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-01-17
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 200831
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/992
Kontakt
  • Henrik Rosengren, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb