Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Straffrätt

Ämnesbeskrivning

Ämnet straffrätt behandlar i första hand frågor om brott och straff men även andra därtill anknytande frågor, till exempel konstitutionellrättsliga, internationellrättsliga, filosofiska eller samhällsvetenskapliga aspekter på straffrätten. Ämnet straffrätt omfattar samtliga delar av straffrätten, inom såväl straffrättens allmänna del som dess speciella del. Därtill inkluderas i ämnesområdet alla delar av straffprocessrätten, så väl den nationella som den internationella.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att genom undervisning vidareutveckla en stimulerande utbildningsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom ramen för juristprogrammets grundnivå och avancerade nivå. Det kan också ingå undervisning inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. De ämnesområden som främst aktualiseras är straffrätt och straffprocessrätt. Vidare ingår handledning och examination av examensarbeten samt inom kursen Rättsvetenskaplig uppsats på juristprogrammets sjätte termin. Undervisningen sker på såväl svenska som engelska.

I arbetsuppgifterna kan även ingå att utarbeta och spela in videoföreläsningar. Arbetsuppgifterna ska utföras i nära samarbete med studenter, doktorander, lärare och forskare såväl vid Lunds universitet som vid andra lärosäten samt med andra externa aktörer.

Behörighet

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:

- har avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt

- har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

- har visat pedagogisk skicklighet

- har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i straffrätt samt allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen.

Vid bedömningen beaktas om den sökande har god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Då arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning på såväl svenska som engelska är erfarenhet av att undervisa och examinera på nämnda språk meriterande. För undervisning på det svenska juristprogrammet är erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk ett krav.

Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av kursansvar och examination på grund och avancerad nivå. Då uppsatshandledning och examination ingår i arbetsuppgifterna, fästs även vikt vid kunskaper i akademiskt skrivande.

Vikt kommer också att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#!anstallningochdocentur

Ansökan ska innehålla

1. Personligt brev

2. Kortfattad curriculum vitae (CV )

3. Utvalda publikationer

4. Vetenskapliga meriter

5. Pedagogiska meriter

6. Ledarskap och administration

7. Samverkan med det omgivande samhället

8. Andra relevanta meriter

Varaktighet

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 1 september 2020 eller enligt överenskommelse till och med 17 januari 2021. Omfattningen är 100 % men annan omfattning kan diskuteras.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-01-17
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1057
Kontakt
  • Ulf Maunsbach, prefekt, +46462221120
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-04-08

Tillbaka till lediga jobb