Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningsprojekt

Detta postdoktorat är knutet till projektet Using mentalism magic to explore the future consequences of brain imaging technology. Användandet av artificiell intelligens (AI) inom hjärnavbildningen har gjort det möjligt - på ett begränsat sätt - att avläsa människors tankar direkt från hjärnaktivitet. Detta väcker svåra frågor om fri vilja och psykologisk integritet i relation till den snabba utvecklingen av denna teknologi. Ambitionen med detta projekt är att använda metodologiska insikter från scen-magi för att kunna simulera den psykologiska upplevelsen av framtida tankeläsning, och därmed skapa ett unikt fönster till en framtid då tekniken gjort det möjligt att på ett genomgripande vis läsa människors tankar.

Denna forskning kommer genomföras i nära samarbete med Dr. Petter Johansson och Dr. Lars Hall. De leder The Choice Blindness Lab vid Lunds Universitet, vilket är en forskargrupp välkänd för sin innovativa forskning om självkunskap och beslutsfattande. Postdoktorns projekt kommer vara direkt relaterad till forsknings som bedrivits tidigare av denna forskargrupp. För mer information, se: www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/.

Arbetsuppgifter

Förutom att driva forskningsprojektet förväntas postdoktorn att delta i seminarier och liknande forskningsrelaterad verksamhet, och därmed aktivt bidra till forskningsmiljön på avdelningen. Forskningen kommer primärt att bedrivas i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska för att vara behörig till tjänsten.

Bedömning och ansökan

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor. Prioritet kommer gå till sökande med en bakgrund av forskning inom projektet fokusområde, dvs forskning som berör kopplingen mellan experimentell psykologi och trolleri som scenkonst.

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på
  doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står i jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1078
Kontakt
 • Petter Johansson, forskningsledare, https://www.fil.lu.se/person/PetterJohansson/
 • Tomas Persson, prefekt, https://www.fil.lu.se/person/TomasPersson/
 • Lena Kandefelt, HR-chef, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-04-22
Sista ansökningsdag 2020-05-14

Tillbaka till lediga jobb