Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor i palliativ medicin tills vidare. Anställningen är placerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund i nära samverkan med Palliativt utvecklingscentrum och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare inom Region Skåne alternativt, efter överenskommelse, hos annan sjukvårdshuvudman.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i första hand klinisk och epidemiologisk forskning kring patienter med sjukdomstillstånd där palliativ vård och behandling är av betydelse för att höja livskvalitet och funktion. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå vid Lunds universitet. Innehavaren av tjänsten förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt att representera ämnet nationellt och internationellt.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Den kliniska tjänstgöringens innehåll och omfattning utformas separat.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl.

Den sökande ska vara legitimerad läkare och specialistkompetent i allmänmedicin, onkologi, internmedicin, lungmedicin eller annan relevant klinisk disciplin och ha erfarenhet av kliniskt arbete på specialistnivå. Specialistkompetens i palliativ medicin som tilläggsspecialitet är meriterande, men inget krav.

Enligt Socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig, pedagogisk samt klinisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas särskild vikt. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet som forskare genom uppvisad hög nationell och internationell självständighet inom klinisk och/eller epidemiologisk forskning inom området inkluderande publikationer i högt rankade tidskrifter inom området. Huvudsökande för forskningsanslag beviljade i nationell och internationell konkurrens samt en bred kompetens och ledarskapsförmåga är meriterande. Erfarenhet av forskning från internationella miljöer är också en mycket stark merit.

Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander samt administrativ skicklighet.

Erfarenhet av kliniskt ledarskap är meriterande. Den sökande ska ha en klart dokumenterad klinisk inriktning mot palliativ medicin.

Den sökande ska vidare ha visat pedagogisk skicklighet av betydelse såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida forskningsledare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Särskild hänsyn vid bedömningen kommer att tas till den sökandes dokumenterade förmåga att leda och utveckla samarbetet mellan universitet och sjukvård. Vidare är allmän förmåga att leda och utveckla, administrativ skicklighet och förmåga till interaktion med det omgivande samhället meriterande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://www.medicin.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Erik Renström, tel: +46 40 39 11 57, e-post: erik.renstrom@med.lu.se

eller

prefekt Mikael Bodelsson, tel +46 46 17 19 42, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel +46 46 222 44 10, e-post: robert.norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-01-10.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Observera att ansökan bör vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg behöver däremot inte översättas.

Sökandens namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida - i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1162
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2021-01-10

Tillbaka till lediga jobb