Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

Doktorandanställningen är placerad inom forskargruppen ”Pankreatologi” som tillhör avdelningen för kirurgi, Lunds universitet. Fokus på forskningen ligger på pankreascancer, den mest aggressiva humana tumörformen. Pankreascancer detekteras oftast för sent och det saknas effektiv behandling. Vår strategi kombinerar kliniska patientmaterial och avancerad proteinforskning för att ta fram nya biomarkörer för tidigare diagnos och respons på behandling.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen söker nu en doktorand på 100% from den 15 juli 2020 (eller enligt överenskommelse).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom ett kliniskt-translationellt projekt inom området pankreascancer. Den specifika inriktningen på doktorandens projekt är att utveckla en användarvänlig metodplattform för tidig diagnostik av pankreascancer genom mätning av tumör-associerade proteiner. Dessutom ingår utveckling av organoidmodeller ex vivo för framtagande av personlig terapi. Databearbetning av kliniska och molekylära data är en central del i projektet.

Kvalifikationer

Kandidaten skall:

  • Vara läkarstudent.
  • Ha dokumenterad forskning inom pankreascancer med vetenskaplig publikation i referee-granskad tidskrift.
  • Ha dokumenterad erfarenhet av att bearbeta kliniska data i forskningssyfte.
  • Ha goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmågan att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1236
Kontakt
  • Roland Andersson, Avdelningschef, 046-172359
  • Sara Skogar, Personalsamordnare, 046-222 49 61
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-07-06

Tillbaka till lediga jobb