Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

I forskargruppen för Registerbaserad epidemiologi använder vi oss avkohort- och registerbaserad information på individer för att undersöka primärt metabola- och livsstilsfaktorer i relation till risk och prognos av cancer, med tillägg av genetisk information i vissa studier. De större projekten som drivs av vår grupp är det norra Europa-baserade Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can), och två Sverige-baserade projekt av prostatacancer respektive urinblåsecancer. Me-Can inkluderar ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall bland vilka vi och Me-Can kollegor undersöker samband mellan metabola faktorer och cancerrisk. I de svenska studierna av prostata- och blåscancer undersöker vi sambanden mellan metabola faktorer och respektive cancerform i detalj av tumörkaraktäristika och prognos. Flertalet svenska kohorter och register inkluderas i dessa studier.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en postdoktor inom cancerepidemiolog. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdelsedatum är 2020-08-01.Forskargruppen är placerad i Kampradhuset i Lund.

Arbetsuppgifter

Postdoktoranställningen innefattar arbete med epidemiologiska studier av fetma och metabola faktorer i relation till risk för och överlevnad i prostatacancer undersökt i en stor databas av flertalet svenska kohorter och nationella register. Studierna kommer att vara djupt orienterade i statistiska och epidemiologiska metoder. Den första studien handlar om att undersöka viktförändringar, uppskattat från två eller fler hälsoundersökningar, i relation till risk för och överlevnad i prostatacancer. Arbetet innebär att självständigt utföra statistiska analyser och skriva vetenskapliga artiklar, men också att delge expertis inom forskargruppen för andra forskningsstudier och även anslagsansökningar.

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • doktorsexamen i epidemiologi, statistik eller närliggande fält

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande för anställningen är:

 • grundutbildning vid universitet eller kurser i epidemiologi, statistik, eller närliggande fält som kompletterar doktorsexamen med andra önskvärda kvalifikationer för anställningen
 • goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • statistika kunskaper inklusive statistisk beräkning företrädesvis i Stata, alternativt i annat vanligt statistikprogram (SAS, R etc), samt på epidemiologiska kunskaper
 • erfarenhet från arbete med storskaliga epidemiologiska data och utförda statistiska beräkningar utöver det vanliga

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1324
Kontakt
 • Tanja Stocks, forskare, +46 72 283 58 15
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, +46 222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-04-20
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tillbaka till lediga jobb