Lunds universitet,Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Lunds universitet och är placerad vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att främja studenters lärande.

Vi söker nu minst en universitetslektor som ska vara en del av och stärka vår undervisning och forskning inom områdena organisation, ledning och ledarskap. Visat intresse och erfarenhet av både forskning och undervisning med fokus på tjänster och tjänsteverksamheter är särskilt meriterande. Du kommer framförallt undervisa på kurser som relaterar till organisation och ledning på olika utbildningsnivåer. 

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att 

 • undervisa på olika nivåer. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination, uppsatshandledning och eventuellt inriktningsansvar och
 • utveckla institutionens tvärvetenskapliga forskning och forskningsmiljö inom de ovan nämnda områdena samt
 • aktivt söka extern forskningsfinansiering och bidra till publiceringar med internationell kvalitet.  

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har 

 • avlagt doktorsexamen inom för ämnet relevant område som exempelvis tjänstevetenskap, företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi eller psykologi eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens och
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav

 • Visa dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska i både tal och skrift.
 • Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.  

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetslektor bedöms både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning inom de områden som anges ovan samt förmåga att självständigt planera, initiera och bedriva forskning. Dokumenterad erfarenhet av att medverka i forskningsansökningar och kunna visa goda resultat av förmågan att erhålla extern forskningsfinansiering är meriterande. Publicering i välrenommerade tidskrifter är meriterande.

I bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. 

Vad gäller pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid väl dokumenterade undervisningsmeriter och erfarenhet av kursutveckling exempelvis inom området organisation och ledning. 

Gärna erfarenhet av undervisning och forskning från tvärvetenskapliga miljöer. Att kunna visa dokumenterad erfarenhet av att ha bidragit till utveckling av tvärvetenskapliga miljöer tillmäts betydelse. Särskilt meriterande är erfarenhet av både forskning och undervisning med inriktning mot tjänstesektorn.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en relativt ung institution, 20 år, som bedriver tvärvetenskaplig undervisning och forskning. Både det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Vi tar därför särskild hänsyn till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens olika uppgifter.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand.

Dessa skrifter ska bifogas ansökan.

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/bedomning-av-ansokningar-pedagogiska-akademin.pdf

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas. 

I rekryteringsprocessen kommer vi att arbeta med intervjuer, provföreläsningar och samtal med referenspersoner. Den sökande ska därför ange några referenspersoner som kan belysa och berätta om den sökandens yrkesskicklighet och personliga kvaliteter av betydelse för anställningen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1347
Kontakt
 • Anette Svingstedt, 042-35 66 30
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tillbaka till lediga jobb