sektionen LU Byggnad, Gemensamma förvaltningen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Anställningen är placerad vid sektionen LU Byggnad. LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvararar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning och lokalbokning. Verksamhetens övergripande mål är att säkerhetsställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.

Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning, Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 35 anställda.

Tjänsten Brandskyddssamordnare finns under avdelningen Säkerhet och Miljö.

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara Lunds universitets expert på och samordnare av brandskydd och du kommer att arbeta både strategiskt och operativt med brandskyddsrelaterade frågor. Du har nära samarbete med universitetets verksamheter och nyckelfunktioner inom förvaltningen. Inom Lunds universitet finns flertal verksamheter där brandfarlig vara hanteras och det systematiska brandskyddsarbetet innefattar därför även denna typ av risker.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • samordna, utveckla och underhålla det systematiska brandskyddsarbetet genom att ta fram underlag för lagtolkning, riktlinjer, rutiner och implementeringsstrategier,
 • stödja verksamheterna i implementeringen av lagstiftning, riktlinjer och rutiner,
 • ta fram riskutredningar och klassningsplaner inom tillståndshantering av brandfarlig vara,
 • vara universitetets kontaktperson gentemot myndigheter liksom att medverka vid myndighetstillsyner och avsyningar, 
 • ansvara för att utbilda inom området bla brandskyddsansvariga och föreståndare för brandfarlig vara,
 • ansvara för rapportering av universitetets brandskyddsarbete.

Kvalifikationer
För att arbeta hos oss måste du ha:

 • brandingenjörsexamen eller likvärdig högskoleutbildning,
 • dokumenterad erfarenhet av implementering av LSO- och LBE-lagstiftning/ATEX såsom framtagande av riskutredningar, explosionsskyddsdokumentation och klassningsplaner är ett krav,
 • kunskap om kemiska riskkällor i förhållande till LBE-lagstiftningen,
 • dokumenterad erfarenhet av att processleda större verksamheter inom det systematiska brandskyddsarbetet,
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som ansvarsfull, systematisk och noggrann. Du ska ha lätt för att samarbete med andra och ha god förmåga att skapa ett kreativt arbetsklimat. Du är van att metodiskt driva frågor och kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. 

Beredskapstjänstgöring kan tillkomma.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1425
Kontakt
 • Per Nordén, avdelningschef och säkerhetschef, +46462223333, per.norden@bygg.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-04-28
Sista ansökningsdag 2020-05-26

Tillbaka till lediga jobb