Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskargrupp
Enheten för klinisk minnesforskning och The Swedish BioFINDER Study Group, som båda leds av professor Oskar Hansson, har expertis i världsklass inom neurodegenerativa sjukdomar, blod och likvorbiomarkörer samt MR och PET imaging (www.biofinder.se).

Vi värnar om en god arbetsmiljö baserad på respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Vi söker nu en doktorand till vårt doktorandprojekt “The medial temporal lobe in aging and dementia”. Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av Oskar Hansson, Laura Wisse, Niklas Mattsson-Carlgren och Danielle van Westen. Tjänstens omfattning är heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
I takt med att befolkningen i världen åldras blir demens, åldersrelaterade hjärnförändringar och kognitiv nedsättning ett allt viktigare forskningsämne. En viktig hjärnregion att studera i detta sammanhang är de mediala temporalloben (MTL). Den MTL är en mycket komplex struktur, som består av cytoarkitektoniskt och funktionellt olika subregioner som är viktiga för kognitionen. De olika subregionerna antas vara olika sårbara för olika neurodegenerativa patologier. Detta projekt fokuserar därför på den MTL i samband med åldrande och sjukdom. MR kommer att användas för att mäta strukturella och funktionella förändringar, och PET för detektera amyloid- och taupatologi. Målen med detta projekt är 1) att bidra till utvecklingen av högupplösta och känsliga metoder för att mäta volymförlust i den MTL, 2) att karakterisera förändringar i den MTL i den åldrande populationen vid normalt åldrande i relation till olika typer av demenssjukdomar.

Genom att studera subregioner i den MTL hoppas vi få en bättre förståelse för underliggande sjukdomsmekanismer, men också potentiellt utveckla biomarkörer för att spåra sjukdomsprogression vid demens och för kliniska prövningar.

Arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på utveckling av nya MR-metoder för att mäta volymförlust i den MTL subregioner och på att bättre förstå vad som driver volymförändringar i den MTL vid åldrande och demens. Huvuduppgifterna inkluderar manuell segmentering av MTL, kvalitetsbedömning av automatiserade segmenteringar av den MTL statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga arbeten och presentation av resultaten på nationella och internationella konferenser.

Din huvuduppgift som doktorand är att ägna dig åt forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Även undervisning och andra uppgifter inom institutionen eller forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

  • Svensk eller utländsk masterexamen inom medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi, neurovetenskap eller annat likvärdigt område
  • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
  • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter

Vi letar efter någon som har tålamod, är detaljorienterad och noggrann. Vi lägger även vikt vid förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

  • Erfarenhet av MRI
  • Specifikt intresse för demens och åldrande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Skriv personligt brev, CV och andra dokument på engelska. Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1480
Kontakt
  • Laura Wisse, assistant professor, +46 708 650 246
  • Linnea Gard, personalsamordnare, +46 40 39 10 71
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-06-07

Tillbaka till lediga jobb