Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Matematik LTH och numerisk analys söker kandidater till forskartjänster (en till två) inom datorseende och maskininlärning. Forskartjänsterna kommer att tillhöra matematiska bildgruppen och de sökandes forskning förväntas därför kunna bidra till eller komplettera någon av gruppens huvudforskningsinriktningar:

 • Maskininlärning med fokus på design av datorprogram som kan lära från exempel. Gruppen arbetar med allt från grundläggande teori, optimering och algoritmdesign, till industriella tillämpningar.
 • Globaloptimeringsmetoder med fokus på storskaliga problem relevanta för 3D-rekonstruktion och scenförståelse. Målet är att designa algoritmer som är robusta och inte riskerar att fastna i dåliga lokala minima. Exempel på relevanta problem är rotations-synkronisering och lågrangs-approximation.
 • Lösning av system av polynomekvationer i flera variabler. Dessa är vanligt förekommande i exempelvis SLAM-system där de behöver lösas upprepade gånger med höga krav på hastighet och nogrannhet. Gruppen jobbar med teori för polynomlösare ofta baserad på algebraisk geometri, både med avseende på specifika tillämpningar och mer generella system.
 • Medicinsk bildanalys med tillämpningar inom exempelvis segmentering och klassificering med hjälp av neurala nätverk. Gruppen har pågående och återkommande samarbeten med Skånes Universitetssjukhus (SUS).

Den sökande förväntas både att bedriva egen forskning, 50% eller mer och vara en aktiv del i bildguppens undervisning och kommunikation med omgivande samhälle. Utöver handledning av examensarbeten och doktorander har gruppen för närvarade de fyra årligen återkommande kurserna: Bildanalys, Medicinsk Bildanalys, Datorseende samt Maskininlärning. Dessutom hanterar gruppen två gånger årligen kursen Projekt i Tillämpad Matematik. Den sökande förväntas kunna bidra till handledning, undervisning och administration inom några av dessa kurser.

Arbetsuppgifter:

 • Beroende på styrkor hos den sökande kan forskningen fokusera på en (eller flera) av områdena listade ovan eller eventuellt relaterade områden.
 • Undervisning, handledning av avhandlingsarbeten och doktorandprojekt samt administration kopplat till detta.
 • Kommunikation och samverkan med omgivande samhälle och näringsliv, samt arbete med gruppens web-sidor.
 • Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen med bakgrund i datorseende och maskinlärning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Den sökande ska ha en stark matematisk bakgrund och förväntas även ha programmeringsvana.
 • Utöver avlagd doktorsexamen ska den sökande ha publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter eller konferenser.

 Meriterande för anställningen

 • Vetenskapliga publikationer i ledande datorseende- eller maskininlärningstidskrifter och konferenser såsom ICCV, CVPR, ECCV, NIPS, PAMI, IJCV och JMLR.
 • Tidigare erhållna externa medel.
 • Erfarenhet av handledning och undervisning.
 • Pedagogisk meritering.
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande bedöms kunna stödja och komplettera arbetet inom gruppen.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV med publikationslista samt redogörelse för undervisningsverksamhet, handledning samt eventuell pedagogisk utbildning.
 • En beskrivning av tidigare forskningsarbete samt framtida forskningsplaner (max 3 sidor). Beskrivningen bör när det är relevant även relatera till de forskningsinriktningar som listas ovan.
 • Kopia av examensbevis for doktorsexamen samt andra intyg/betyg som den sökande önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1481
Kontakt
 • Carl Olsson, +46462228565
 • Magnus Oskarsson, 046-2220000
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-05-28

Tillbaka till lediga jobb