Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Aktuell anställning som postdoktor syftar till att stärka forskningen främst inom kontinuumsmodellering med fokus på icke-lokala formuleringar och flerskalig modellering. Anställningen är knuten till Avdelningen för mekanik vid Institutionen för maskinteknologi.   

Ämne

Mekanik

Särskild ämnesbeskrivning

Vår forskning fokuserar på att bestämma materials och strukturers svar på mekaniska och termiska belastningar applicerade på makroskalan med kontinuumekaniska formuleringar och numeriska metoder som finita element och peridynamik, likväl som på nanoskalan genom molekylsimulering samt kvantmekanisks beskrivningar av material genom ab initio simuleringar. Forskningsverksamheten behandlar områdena kontinuumsmekanik, nanomekanik, kvantmekanik och flerskalig modellering och deras tekniska tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som postdoktor omfattar huvudsakligen medverkan i olika  forskningsprojekt vid avdelningen. Fokus är utveckling av  materialmodeller på olika skalor. Undervisning kommer att ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetet innefattar även undervisning på grundutbildnings- och doktorandnivå inom ramen för avdelningens kursverksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår även att handleda examensarbeten samt övrig administration  kopplat till verksamheten på insutitutionen.  Arbetet skall utföras både enskilt och i samarbete med andra forskare och doktorander både nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
 • Rapportering av resultat i form av publikationer till journaler och konferenser

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Förmågan att självständigt planera och genomföra forskningsprojekt
 • Erfarenhet av materialmodellering med numeriska verktyg
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av datorbaserad modellering i synnerhet inom molekyldynamik och/eller peridynamik är meriterande
 • Dokumenterad förmåga att författa vetenskaplig text
 • Förmåga att analysera och presentera resultat på ett strukturerat sätt, i skrift och tal
 • Erfarenhet av Linux/shell scripting, programmering i C/C++ och Python, samt parallellisering av beräkningar

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till maximalt 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1502
Kontakt
 • Professor Aylin Ahadi, stf prefekt, 046-2223039
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-04
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb