Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i trafik och väg med fokus på mobilitetsplanering och transportstudier med placering tills vidare vid institutionen för teknik och samhälle.

Ämne
Trafik och väg med fokus på mobilitetsplanering och transportstudier

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet fokuserar specifikt på att utveckla effektiva strategier till stöd för policyarbete inom framtidens hållbara mobilitetslösningar med gång och cykel, nya mobilitetstjänster, samt anpassad kollektivtrafik. Den fokuserar särskilt på att förstå individers nuvarande och framtida resebeteende och deras mobilitetsrelaterade attityder, liksom de kontextuella, spatiala, temporala och sociala faktorer som påverkar deras resebeteende i vardagen. I ämnesområdet ingår även studier av resebeteendets relation till stadsutformning, policy och planering.

 

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbeten och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Organisering av forskningsseminarier vid LTH och K2.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 

Övriga krav

 • Erfarenhet som Postdoc inom ämnesområdet.
 • Erfarenhet ifrån kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter

 • Internationellt nätverk, t.ex. i form av gemensamma vetenskapliga publikationer med forskare från olika akademiska institutioner eller forskningsorganisationer.
 • Kunskaper om svenskt eller skandinaviskt planeringssystem.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor
Detta är en heltidsanställning på 6 år, med början från 1 oktober 2020.

Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i trafik och väg med fokus på mobilitetsplanering och transportstudier
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

 

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Dokumenterad förmåga att utveckla nationella och internationella nätverk.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

 

Bedömningskriterier
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1523
Kontakt
 • Lena Hiselius, +46462229748
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-05-20
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb