Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Forskargruppen

Forskargruppen, som leds av professor Anna Blom, fokuserar på medfödd immunitet, i synnerhet komplementsystemet, inom homeostas och sjukdom.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer information om forskargruppen finner du här.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet består i huvudsak av medicinsk forskning och kommer att fokusera på en oväntad roll av komplementsystemet - i fysiologi och metabolism av pankreatiska betaceller, vilket är relevant för utvecklingen av diabetes. Detta tvärvetenskapliga projekt kommer att använda avancerade metoder för att studera cellbiologi och proteinkemi som tex imaging (STORM superupplösning mikroskopi och konfokal mikroskopi), eller ytplasmonresonans (Biacore). Det kommer att inkludera djurmodeller (tex CD59 knockout möss) och använda primära humana vävnadsprover samt kliniska data. Målet är att förstå bla hur komplementhämmare CD59 reglerar insulinsekretion i pankreatiska betaceller samt om liknande påverkan av CD59 på reglerad sekretion finns i andra celltyper tex T celler.

Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Dessutom förväntas doktoranden presentera sina data på nationella och internationella konferenser och kan också komma att handleda sommar och ograduerade studenter under kortare perioder (2-6 månader).

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Vetenskaplig kompetens och laborativ erfarenhet inom områdena immunologi och cellbiologi.
  • Genomfört ett avancerat experimentellt projekt (t.ex. magisteruppsats) i ett av dessa områden vid tidpunkten för utnämningen.
  • Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. 

Meriterande för anställningen är:

  • Kunskap om så många som möjligt av följande metoder: molekylärbiologiska tekniker (PCR, kvantitativ PCR, odling och transformation av bakterier), proteinanalyser (ELISA, SDS-PAGE och kvantitativ western blotting), cellodling (inklusive transfektion), mikroskopi (fluorescens, konfokal, proximity ligation assay), flödescytometri, djurförsök.
  • Kunskap om statistiska analyser av experimentella data.
  • Erfarenhet av elektronisk labbok för arkivering av resultat.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den sökande bör vara mycket motiverad och ambitiös, och förväntas utveckla en grad av oberoende och bidra kreativt till projektet. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmåga att samarbeta, arbeta självständigt samt de erfarenheter och färdigheter som bedöms relevanta för att framgångsrikt genomföra utbildningsprogrammet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1553
Publicerat 2020-05-05
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tillbaka till lediga jobb