Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskningsprojektet är en del av ScanOats, ett industriellt forskningscenter med fokus på havre. Det allmänna syftet är att fördjupa kunskapen mellan havre och hälsa och därigenom underlätta utveckling av nya havrebaserade, hälsofrämjande livsmedel. Vår forskning baseras huvudsakligen på genomförande av kostinterventionsstudier hos människor för att utvärdera effekterna av nya havrevarianter och deras produkter på metabola parametrar. 

Vi erbjuder en postdoktor anställning i biomedicinsk nutrition i två år. Vår forskningsgrupp tillhör avdelningen för tillämpad biokemi. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Forskning inom ämnesområdet innefattar kliniska studier, genomföra litteraturrecensioner, samla och tolka data, statistiska analyser och publicera resultat. Dessutom förväntas personen ifråga bidra till att skriva bidragsansökningar, att samarbeta med externa akademiska forskare och industripartners, och att ta hand om den administration som är kopplad till dessa arbetsuppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:

 • Erfarenhet av göra kostinterventionsstudier och/eller måltidsstudier
 • Kunskap om metabola sjukdomar (e.g. fetma, diabetes, metabolt syndrom)
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • God statistisk kunskap 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i svenska är meriterande.
 • Den sökande ska kunna självständigt driva sitt eget forskningsprojekt samt skriva vetenskapliga publikationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1574
Kontakt
 • Lieselotte Cloetens, forskare, 046-222 38 53
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-04

Tillbaka till lediga jobb