Institutionen för hälsovetenskaper,Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi söker en biträdande forskare i gerontologi med inriktning åldrande och brukarmedverkan.

Anställningen är tidsbegränsad under 24 månader med tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning är 50 % av heltid.

Anställningen kommer att vara placerad i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten.

Anställningen omfattar forskningsuppgifter i två olika projekt. Projektet HoT-Age syftar till öka kunskapen om det dynamiska samspelet mellan upplevda boendeaspekter och livsförändringar. Syftet är också att studera hur sådana samband påverkar hälsa, välmående, funktion och social delaktighet under åldrandet. Målet för forskningsprogrammet UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt följa och utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar verksamheter och resultat. Forskningen fokuserar på bearbetning och publicering av resultat från en nationell panelstudie inom forskningsprogrammet.

Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskningsmiljö koordinerad av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. HoT-Age omfattar samarbete med forskare vid Goethe University i Frankfurt, Tyskland, medan UserAge omfattar samarbete mellan fyra lärosäten i södra Sverige. Forskarteamet består av seniora och juniora forskare från en rad olika discipliner, inklusive doktorander.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskningsuppgifter relaterade till samtliga faser i forskningsprocessen, med tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och s k blandad design. Forskaren som anställs kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med övriga i projekten engagerade forskare. Arbetsuppgifterna omfattar projektadministration, datainsamling, datainläggning/transkribering, kvalitetskontroll av data, analyser och rapportering av vetenskapliga resultat.

Delar av arbetet kan förläggas till partnerlärosäten i Tyskland och södra Sverige, vilket medför resor och kortare vistelser på annan ort. Det finns således goda möjligheter till samarbete med forskarkollegor såväl nationellt som internationellt. Kommunikation av resultat och översättning av dessa till olika målgrupper utanför akademin är viktiga arbetsuppgifter.

Forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet, arbete med ansökningar och rapporter till finansiärer, medverkan vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsprojekten och den lokala forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter. Även andra arbetsuppgifter inom forskargruppen, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten samt Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) kan förekomma.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

 • Doktorsexamen i hälsovetenskap, med inriktning av relevans för forskning om gerontologi, hälsa och stödjande miljöer.
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och hälsa.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder.
 • Mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av forskningssamarbete med kollegor vid andra lärosäten.
 • Erfarenhet av projektadministration relaterad till större kvantitativa studier, med olika slags design och metod.
 • Erfarenhet av kvalitativ forskning.
 • Erfarenhet av forskning om och med brukarmedverkan, aktiv kommunikation av forskningsresultat till olika målgrupper liksom av arbete i/samarbete med för projekten relevant forskningsmiljö.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1578
Kontakt
 • Susanne Iwarsson, +46462221940
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb