Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

En anställning som universitetslektor tillsvidare i medicinsk mikrobiologi med möjlighet att förena med anställning som specialistläkare/överläkare inom Region Skåne. Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnet medicinsk mikrobiologi, vilket inkluderar experimentella studier avseende humanpatogena mikroorganismer såsom exempelvis bakterier, virus och/eller parasiter, samt att aktivt ansöka om externa forskningsanslag. Innehavaren förutsätts bedriva egen kvalificerad forskning och förväntas delta i undervisningen på fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Därutöver förväntas innehavaren utöva handledning på doktorand- och postdoktoral nivå, utföra administrativa uppgifter, inneha interna och externa förtroendeuppdrag samt samverka med det omgivande samhället.

Vid anställning förenad med specialistläkar-/överläkartjänst kombineras forskning, undervisning och självständig klinisk tjänstgöring inom klinisk mikrobiologi vid Region Skåne.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

För att erhålla en förenad anställning måste den sökande vara specialistkompetent läkare i klinisk mikrobiologi. Då krävs att den sökande innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska).

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Särskild vikt kommer att läggas vid den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet och hög forskningsexpertis av värde för ämnesområdet medicinsk mikrobiologi. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att upprätthålla en hög nationell och internationell standard som forskare samt genom att uppvisa en väl dokumenterad vetenskaplig kompetens inom området medicinsk mikrobiologi. Särskild vikt kommer att läggas vid publikationer på hög internationell nivå, på vilka den sökanden är huvudförfattare, samt huvudmannaskap för forskningsanslag sökta i nationell eller internationell konkurrens. Den sökandes potential att utvecklas vetenskapligt kommer att beaktas särskilt.

Pedagogiska skicklighet visas genom att den sökande måste ha hög undervisningsexpertis av värde för ämnesområdet medicinsk mikrobiologi. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Meriterande är förmåga att såväl handleda doktorander som handledarskap på grundläggande och avancerad utbildningsnivå.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap och samarbetsförmåga, visa administrativa färdigheter samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Om relevant kommer dokumenterad klinisk skicklighet och potential att bidraga till kompetensutveckling och forskning som bidrar till den kliniska utvecklingen inom klinisk mikrobiologi, Region Skåne, att beaktas. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med andra forskargrupper vid Lunds universitet och sjukvården i Region Skåne.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Dekan Kristina Åkesson, telefon: +46-46-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se.

Prefekt Anna Rignell Hydbom telefon: +46-707220426, e-post: Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se.

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman telefon: +46-46-222 44 10 e-post: Robert.Norrman@med.lu.se.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-08-31. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1597
Kontakt
  • Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-04-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb