Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det är allmänt känt att uppkomsten och den efterföljande expansionen i förhistorisk tid av kiselbiomineralisering, det vill säga utfällningen av oorganiskt kisel i levande celler driven av biologiska processer, har haft stor inverkan på konkurrensen om löst kisel (DSi) bland plankton i havet. Detta har resulterat i förändringar i den globala biogeokemiska omsättningen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar en låg DSi-halt ett effektivt kiselupptag av pelagiska kiselinbindande organismer, framför allt kiselalger. Det är däremot inte känt hur varierande DSi-halter på grund av biologiskt upptag har förändrats under den senaste miljarden år på jorden. Dessutom har tillförseln av DSi, särskilt från vittring och tektoniska processer, varierat över tid. Det huvudsakliga målet med hela det här projektet är att undersöka samspelet mellan kiselinbindande organismer och miljön och hur detta samspel har utvecklats genom jordens historia.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att använda mätningar av stabila isotoper för biologisk inbindning av kisel i fossila material från lång tid tillbaka och stödjas av geokemiska och geologiska proxies. Stabila isotoper kommer att mätas med både ICP-MS och med SIMS. De geokemiska data kommer att tolkas inom ramen för deponering och diagenetisk tidpunkt för utfällningen av Si som erhålls av geologiska observationer för att undersöka förändringar i miljö och oceanisk DSi-halt över tid.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Kvalifikationer

 • Den sökande ska ha en PhD inom geovetenskap, t.ex. i geologi, biogeokemi, oceanografi eller annat närbesläktat fält
 • PhD-examen ska vara från de senaste tre åren
 • Praktisk erfarenhet med relevanta analystekniker (multi-collector ICP-MS, jonutbyteskromotografi) och experimentell geokemi är en fördel
 • Kunskap om stabil isotopgeokemi är en förutsättning och erfarenhet av att använda SIMS är en fördel
 • Den sökande ska ha möjlighet att arbeta på andra orter (veckor-månader) vid t.ex. University of Bristol, UK och Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
 • Den sökande ska kunna skriva och tala engelska flytande
 • Därutöver ska den sökande ha god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i en forskargrupp (grupparbete), men också självständigt
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 till och med 2022-08-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1623
Kontakt
 • Daniel Conley, professor, +46 46 222 04 49, daniel.conley@geol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-08

Tillbaka till lediga jobb