Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt vår centrumbildning Inter Arts Center. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på kandidat-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Utbildningen är internationellt inriktad. Skolan strävar efter att kombinera teori och praktik till ett konstnärligt tänkande. Stor vikt läggs vid närheten till den aktuella konstscenen, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten vid skolan är flexibel med tonvikt på de studerandes individuella utveckling, där varje studerande med bas i skolans kurser och övriga undervisning, lägger upp sitt eget utbildningsprogram, i samråd med skolans lärare. De studerande vid skolan arbetar med många olika uttryck och tekniker, såväl konceptuellt som processorienterat.

Lärarna vid skolan undervisar oftast i studieblock, så att den egna konstnärliga verksamheten ska kunna löpa parallellt med undervisning. Skolan har också ett utvecklat system med gästlärare, främst i form av externa handledare.

Vi söker nu en universitetsadjunkt i fri konst med särskild inriktning på rörliga medier, ett dynamiskt och kreativt ämne som innefattar hela produktionsspektret kring video och filmproduktion.

Att behärska tekniker för postproduktion, animation och digitala visuella effekter är idag en viktig del av filmskapandet. Att också kunna analysera de kommunikativa aspekterna av bearbetade rörliga bilder och ljud är grundläggande för att kunna arbeta med budskap och innehåll i den konstnärliga praktiken. Studieplanering och uppläggning av undervisning för studenterna görs i samråd med lärarkollegiet och skolans videotekniker. Undervisningen kan läggas upp och planeras på flera olika sätt i form av individuell handledning, grupplektioner, seminarier, workshops och gästföreläsningar. Detta bidrar till att utveckla studentens tekniska färdigheter i programvarorna för videoredigering, compositing, bildbehandling och animation. Studenten får träning och praktiska kunskaper i kamerahantering ljussättning, olika animationstekniker och specialeffekter samt en förståelse för filmproduktionens komplexitet för att på bästa sätt kunna planera arbetsprocessen. Studenten får dessutom insikter i dramaturgi och analysverktyg för att kunna utveckla sina egna konstnärliga metoder och förhållningssätt inom ämnet.

Arbetsuppgifter

Undervisning i fri konst med särskild inriktning på rörliga medier, i form av kurser på kandidatnivå samt enskild handledning. I anställningen ingår också att medverka i antagningsjuryn i samband med antagning av nya studenter till kandidatprogrammet i fri konst, att medverka i lärarkollegiets möten samt att i förekommande fall utföra ytterligare arbetsuppgifter. I anställningen ingår också särskilt ansvar för de fotografiska verkstäderna samt ansvar för utställningsdokumentation.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i fri konst med särskild inriktning på rörliga medier är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen i fri konst på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Lunds universitet uppställer som behörighetskrav att sökande till anställning som universitetsadjunkt som en del av den pedagogiska skickligheten ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning som omfattar minst fem veckor, eller inneha motsvarande kunskaper och färdigheter. Om särskilda skäl finns, t ex att den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställningen ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de första två åren av anställningen, så att kravet uppfylls.

Bedömningsgrunder

Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

God pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Kvalifikationer

Ett aktivt konstnärskap inom området rörliga medier

Erfarenhet av undervisning och konstnärlig handledning

Goda kunskaper i film- och videoredigering, postproduktion och animationstekniker

Kunna arbeta och behärska programvarorna Adobe Master Suite, Final Cut Studio samt minst ett av de större 3D-programmen (Maya, 3Ds eller XSI)

Goda kunskaper i engelska och ett skandinaviskt språk. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställning som universitetsadjunkt finns angivna i Lunds universitets anställningsordning.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad (3 år) med stöd i HF 4:10.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1676
Kontakt
  • Gertrud Sandqvist, Gertrud.Sandqvist@khm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-11

Tillbaka till lediga jobb