Lunds universitet, HT fak, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Islamologi vid CTR

Vid CTR studeras islam som en religion, kultur, identitet och tolkningstradition. Studieområdet har historiskt sett varit Mellanöstern och Nordafrika, men är idag globalt. En central utgångspunkt är att islam betraktas som något situationsbundet och att tolkningen av religionen intimt hänger samman med det omgivande samhället. Detta synsätt får till följd att islam varken ses som något enhetligt eller statiskt, utan som en religion i ständig utveckling. Med rötter i religionshistoria är ämnet idag tvärvetenskapligt med undervisning och forskning som står i aktiv relation till andra humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.

Professorn förväntas också bidra till masterprogrammet The Religious Roots of Europe med dess tillhörande forskningsmiljö med inriktning mot tidig islam, tidig kristendom och tidig judendom.

Lunds universitet är värd för det tvärvetenskapliga strategiska forskningsområdet The Middle East in the Contemporary World (MECW), placerat vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns en uttalad målsättning att professuren i islamologi ska ha en viktig roll i den strategiska forskningsmiljön och stärka samarbetet mellan dessa miljöer och CTR.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår planering och genomförande av undervisning i islamologi på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, såväl på campus som webbaserat. Egen forskning, anordnande av regelbundna forskarseminarier samt handledning inom forskarutbildningen ingår i anställningen med minst 50 %. Innehavaren förväntas även delta aktivt i institutionens gemensamma forskaraktiviteter. Innehavaren förväntas även söka forskningsmedel för sig själv och sina kolleger och därigenom verka för att etablera forskningsmiljöer vid institutionen. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Den sökande bör vara beredd att vid behov axla ett akademiskt ledningsuppdrag. Professorn förväntas delta i samhällsdebatten och samverka med andra interna och externa organisationer. Så kan t.ex. tjänstgöring vid CMES och MECW komma att ingå i tjänsten.

Vid CTR värnar vi arbetsmiljön, varför anställda förväntas närvara aktivt i institutionsmiljön och delta i den kollegiala gemenskapen. God samarbetsförmåga är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Utöver ovanstående är i fallande ordning följande särskilt meriterande och bör dokumenteras noga i ansökan:

 • erfarenhet av att forska om såväl nutida som historisk islam,
 • kunskaper i arabiska,
 • erfarenhet av att ha initierat och utarbetat strategiskt viktiga forskningsansökningar,
 • erfarenhet av pedagogisk utveckling som inbegriper digitala verktyg och undervisningsmiljöer,
 • erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning och egen forskning i angränsande ämne/-n.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1721
Kontakt
 • Prefekt Alexander Maurits, https://www.ctr.lu.se/person/AlexanderMaurits
 • Personalchef Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb