Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på masternivå samt forskning. Det har det största biblioteket i sitt slag i Norden och anordnar regelbundna gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskarseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter, bidra med egna studier på området, samt bidra generellt till att utveckla forskningsmiljön. Postdoktorn förväntas delta i organiserandet av workshops, ansvara för seminarieverksamhet och bidra till att utveckla forskningsansökningar. Postdoktorn förväntas också delta i undervisning på grund- och avancerad nivå. Dessa uppgifter kräver att postdoktorn har hög och frekvent närvaro i institutionens miljö.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Den sökande skall ha skrivit en avhandling med fokus på det samtida samhället i Kina, Japan och/eller Korea. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska samt i japanska, kinesiska och/eller koreanska beroende på forskningsprojektet.

Bedömning

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande, i fallande ordning, är:

 • Tidigare forskning och/eller en forskningsplan som anknyter till Centrums prioriterade forskningsområden, särskilt inhemsk politik och samhällsfrågor, civilsamhället, hållbar utveckling, den digitala utvecklingen och populärkultur,
 • Erfarenhet av att anordna seminarier och publika event.

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på
  doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.


Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 40 h/week
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1726
Kontakt
 • Studierektor Marina Svensson, ace.lu.se/about-the-centre/staff/marina-svensson
 • Prefekt Henrik Rosengren, www.hist.lu.se/person/HenrikRosengren/
 • Personalchef Lena Kandefelt , www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-06-01
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb