Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning In-situ studier med transmissionselektronmikroskopi för fundamental förståelse av växt av halvledarkristaller.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen som postdoktor sker inom projektet ”Controlled atomic scale 3D ordering for excitonic electronic phases”, och involverar forskare från olika områden inom fysik, kemi och materialvetenskap. Målet med projektet är att studera fundamentala bildningsprocesser i växt av halvledarkristaller på nanometerskalan med miljötransmissionselektronmikroskopi (ETEM). I projektet kommer ett specialkonstruerat ETEM användas som är integrerat med utrustning för chemical vapor deposition (CVD) och gaskällor lämpade för kristalltillväxt av halvledarmaterial. Realtidsanalys kommer att användas för att förstå nukleeringsprocesser, resulterande kristallstruktur, och växt av heterostrukturmaterial. Halvledande nanotrådar av grupp III-V material kommer att användas som bas för undersökningen av kristallväxt på atomskalan.

Handledning av examensprojekt och forskarstuderande kan också komma att ingå som arbetsuppgift.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Doktorsexamen inom teknik, kemi, materialvetenskap, fysik eller ett närbesläktat område.
 • Praktisk erfarenhet av både ETEM och gashanteringsystem.
 • Erfarenhet av CVD, specifikt av kristalltillväxt av halvledarmaterial, samt säkerhetsföreskrifter vid arbetande med CVD system och dess hantering.
 • Gedigna teoretiska kunskaper inom kristallväxt/kristallisering, inklusive nukleeringsprocesser.
 • God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom andra områden av projektet.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet inom något av följande områden kommer att räknas som en merit:
  • o Utförande av experiment med in-situ TEM
  • o Arbete med halvledare i form av nanostrukturer

Vi söker en person som är strukturerad, målinriktad och har god självkännedom. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: https://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För den här ansökan som postdoktor är de viktiga delarna av portföljen de följande:

A: Introduktionsbrev – max två sidor, som förklarar i detalj vad som motiverar dig att söka tjänsten, hur du möter den utlysta tjänstens kriterier och hur du kan bidra till forskningen.

B: CV

C: Publikationslista

D: Portfölj med forskningsmeriter – Denna skall inkludera en reflektion kring forskningsaktiviteterna, där du ska sammanfatta dina forskningserfarenheter och kvalifikationer, och hur de relaterar till ditt intresse för att söka tjänsten.

E: Pedagogisk portfölj – Portföljen bör inkludera en reflektion av din förmåga att undervisa och beskriva all din erfarenhet inom undervisning, inklusive nivå, typ samt antalet studenter. Handledning av kandidat- eller masterstudenter bör också inkluderas i protföljen. Vänligen specificera även eventuell pedagogisk träning.

H: Utvalda publikationer – ladda upp minst två exempel på dina forskningsarbeten (max 10).

I: Bilagor och certifikat – en kopia av din doktorsavhandling samt examensbevis måste inkluderas i ansökan tillsammans med övriga dokument som du önskar tas i beaktning.

 

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1749
Kontakt
 • Kimberly Dick Thelander, professor, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-05-20
Sista ansökningsdag 2020-06-10

Tillbaka till lediga jobb