Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt i svenska och svenska som främmande språk för en allmän visstidsanställning. Omfattningen på anställningen är 50 %. Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar under perioden 2020-08-01—2021-01-31.

Undervisning och kursansvar på följande delkurser i svenska och svenska som främmande språk ingår:

SVEB35 Akademiskt skrivande (110 timmar)
SFSH20 delkurs 1,Study Abroad (120 timmar)
SVEE14 Svenska för utbytesstudenter(160timmar)

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Som grund för bedömningen är också en dokumenterat god förmåga att arbeta i lärarlag.

Utöver detta krävs för anställningen minst 90 hp i svenska som andraspråk och 120 hp svenska eller motsvarande vetenskaplig kompetens samt dokumenterad och mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund.

Särskilt meriterande är avslutad språkkonsultutbildning, lärarutbildning eller erfarenheter av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test.

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom liknande kurser. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Zoom.

Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser.

Vid eventuella frågor ang anställningen kontakta Arthur Holmer sektionsföreståndare Sektion 1 arthur.holmer@ling.lu.se eller Lena Larsson studierektor för övriga nordiska språk lena.larsson@nordlund.lu.se.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1766
Kontakt
  • Lena Larsson, studierektor , lena.larsson@nordlund.lu.se
  • Arthur Holmer, sektionsföreståndare Sektion 1, arthur.holmer@ling.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-05-18
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb