Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i stadsbyggnad, med inriktning mot hållbar utveckling med placering tills vidare vid institutionen för arkitektur och byggd miljö. 

Ämne
Stadsbyggnad med intriktning mot hållbar utveckling

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet stadsbyggnad innefattar utveckling och gestaltning av staden och dess olika delar, och inbegriper en rad olika skalnivåer, från enskilda stadsrum till stadslandskap och hela regioner. Ämnet kan tex. inbegripa forskning om relationen mellan stadsliv och stadslandskap, om stadsrummens form och användning, om praktikbaserade metoder för stadsutveckling, om urbanmorfologi och urban design. Inriktningen innebär att den byggda miljöns roll för att skapa en hållbar utveckling ska stå i fokus.

Stadsbyggnadsfrågor ska alltså ses som en integrerad del i en långsiktig samhälls- och stadsutveckling som inte äventyrar framtida generationers levnadsvillkor. Hållbarhetsinriktningen kan ha ett fokus på antingen sociala, ekologiska, och/eller ekonomiska aspekter, men bör också röra frågan om hur dessa faktorer samverkar i relation till byggd miljö.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:
• Visat vetenskaplig skicklighet.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen eller motsvarande examen inom en gestaltande profession.
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
• Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern finansiering.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer vikt i lika mån att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:
• Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:
• Erfarenhet av yrkesverksamhet inom arkitektur, stadsbyggande eller fysisk planering är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1797
Kontakt
  • Catharina Sternudd, +46462221535
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb