Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i mellanösternstudier för ett vikariat med omfattningen 40%. Tillträde 2020-08-01. Anställningen varar under perioden 2020-08-01—2021-01-31.

Undervisning och kursansvar på följande delkurser i mellanösternstudier ingår:

SASH23 (Introduction to the Middle East) 120 timmar

MOSE15, delkurs 2
(Mellanösterns historia från det Osmanska rikets uppkomst
fram till första världskriget) 104 timmar


Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom liknande kurser. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor
- visad pedagogisk skicklighet.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Zoom.

Den semester som genereras under vikariatet ska tas ut inom anställningen. Den forskning som utförs ska redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Meritförteckning och publikationsförteckning ska följa den disposition som anges på http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11294.

För eventuella fråga om anställningen kontakta studierektor Mikael Nystrand mikael.nystrand@tyska.lu.se eller sektionsföreståndare Johanna Lindbladh johanna.lindbladh@slav.lu.se 

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh och studierektor Mikael Nystrand.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1817
Kontakt
  • Mikael Nystrand, studierektor, mikael.nystrand@tyska.lu.se
  • Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare, johanna.lindbladh@slav.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-05-19
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb