Lund University, Dpt of Physics, Division of Nucelar Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Tjänsten är knuten till den forskargrupp inom avdelningen för Kärnfysik (Fysiska institutionen, LTH) som bedriver forskning kring atmosfäriska aerosoler och deras roll för klimatet och hälsoeffekter.

Vi söker en forskare som ska arbeta inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av svenska Vetenskapsrådet (VR) som bygger på mätningar av atmosfäriska aerosoler vid vår ICOS-ACTRIS mätstation Hyltemossa i södra Sverige (60 km norr om Lund).

VR-projektet fokuserar på att kvantifiera antalskoncentration och egenskaper för enskilda sotpartiklar i sydsvensk bakgrundsluft syftande till att identifiera källor och processer. Vår avancerade och unika kombination av aerosolinstrument gör det möjligt för oss att mäta de relevanta egenskaperna för individuella sotpartiklar. Vi mäter sotkärnans storlek, massa, struktur och effektiva densitet, såväl som tjocklek och kemisk sammansättning på det lager som omger sotkärnan.

Mätningarna av atmosfäriska aerosoler vid Hyltemossa sker även inom ramen för den pan-europeiska forskningsinfrastrukturen ACTRIS (Aerosols, Clouds, Trace gases Research Infrastructure, www.actris.eu). Projektet drivs i samarbete med forskare från institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, som ansvarar för mätningar av växthusgaser inom ICOS vid Hyltemossa.

Arbetsuppgifter
Forskningsarbetets inriktning är mätning av sotpartiklar i atmosfären inom ramen för projekt som studerar sotets åldrig i atmosfären samt andelen sotpartiklar i svensk bakgrundsluft. Arbetet kommer främst att utföras med avancerade aerosolinstrument såsom en SP2 sotfotometer och aerosol-mass-spektrometrar (AMS och ACSM). Utvärdering av erhållna data ingår också i arbetsuppgifterna. Forskaren kommer även att delta i arbetet kring bakgrundsstationen Hyltemossa (service, rapportering av data) samt handleda en doktorand inom samma projekt. Forskaren förväntas att utföra självständigt experimentellt arbete, i nära samarbete med en grupp forskare och forskningsingenjörer.

Krav för anställningen
Detta är en anställning huvudsakligen inriktad på forskning. Anställningen är avsedd som ett steg i en fördjupad forskarkarriär och utvärderingen av sökande kommer i första hand att baseras på forskningsmeritering och potential som forskare.

För anställning som forskare skall följande kriterier vara uppfyllda:

 • Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.
 • Fördjupad forskningserfarenhet efter doktorsexamen.
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Handledarerfarenhet.

Meriterande för anställningen

 • En påvisad forskningsbakgrund inom det aktuella forskningsfältet ”Aerosolvetenskap med särskilt fokus på atmosfäriska aerosoler och deras roll för klimatet och hälsoeffekter”.
 • Erfarenhet av experimentellt forskningsarbete rörande atmosfäriska aerosoler, särskilt erfarenhet av direktvisande instrument för enskilda sotpartiklar såsom Droplet Measurement Technologies Single Particle Soot Photometer SP2.
 • Demonstrerad förmåga att publicera i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet av att analysera stora mängder aerosol-data från direktvisande aerosolinstrument.
 • Erfarenhet av att programmera och använda mjukvara för styrning och utvärdering av data från direktvisande aerosolinstrument.
 • Körkort för personbil.

Hänsyn kommer också att tas till den sökandens förmåga att samarbeta inom en forskargrupp, egen initiativförmåga och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kunskaper kompletterar och stärker institutionens nuvarande forskning och bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 1/8 2020 - 28/2 2022 (19 månader) och avser heltid.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska skrivas på engelska i enlighet med LTHs akademiska meritportfölj. Se länk nedan. Ladda upp ansökan som pdf-filer i rekryteringssystemet. www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1867
Kontakt
 • Erik Swietlicki, professor, +46462229680
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-07-13

Tillbaka till lediga jobb