Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning
Kolneutrala / optimala energilösningar är det ultimata målet för den nuvarande forskningen. Syftet med detta projekt är att uppnå en grundläggande förståelse och därmed förbättrad kinetisk modellering av de komplexa termiska kemiska processerna för förbränning och förgasning av biomassa, med målet att optimera biomassanvändningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet, mer specifikt:
  • Olika fasta biomassbränslen, i form av pulver eller pellets, vanligt förekommande vid olika industriella tillämpningar kommer att studeras. Mångsidiga laboratoriebrännare kommer att utvecklas för att skapa förbrännings- / förgasningsmiljöer som efterliknar olika industriella tillämpningar. Olika bränsletillförselsystem ska beaktas.
  • Erhålla kvantitativa data för temperatur och koncentrationer av olika nyckelämnen med tillräckligt hög rums- och tids-upplösning. Sådana data från beröringsfria optiska mätningar in situ krävs för att identifiera och förstå de avgörande processerna som t.ex. antändning, förgasning och kolförbränning / förgasning.
  • Erhålla en kinetisk förståelse / modellering av den termiska omvandlingsprocessen av biomassa, inkluderande termisk omvandling av kalium (även andra spårämne inkluderande kalium), kväveföreningar, samt klor och svavelföreningar. Detta ska baseras på resultat från optimalt designade experiment och kvantitativa mätningar, tillsammans med teoretisk kunskap och resultat från CFD-modellering / simulering av gasflödet och värme / massöverföringsprocesser.
 • Laboratorieansvar för biomassa/fastbränslelaboratoriet
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Relevant utbildning och/eller praktiska erfarenheter av att utforma och använda erforderliga brännarenheter.
 • Adekvat utbildning och praktisk erfarenheter från tillämpade arbeten inom atom-, molekyl- och optisk fysik, för att utföra kvantitativa spektroskopiska mätningar inom ämnesområdet.
 • Adekvat utbildning eller praktiska erfarenheter av kemisk kinetik och fluidmekanik för att utföra kvantitativ analys och kinetisk förståelse av de nyckelrelaterade kemiska processerna.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • En god publikationslista med vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1906
Kontakt
 • Zhongshan Li, +46462229858, zhongshan.li@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-07-21

Tillbaka till lediga jobb