Lunds universitet, HT-fakulteterna, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Placering

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM och digitala kulturer, som är en del av institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på grundnivå upp till mastersnivå samt utbildning på kandidatprogrammet digitala kulturer. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Lunds universitet har biblioteks- och informationsvetenskap en kulturvetenskaplig prägel med en humanvetenskaplig förståelse av samtidsfenomen där information och digitalisering ges särskild betydelse.

Forskningen på avdelningen är mångsidig och genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle. Den inkluderar forskningsteman såsom informationens infrastruktur, kulturarvsinstitutioner, kulturpolitik, konsumtion och digitalt vardagsliv, förändrade litteraciteter, materiell kultur, biohacking, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Dessa teman utforskas bland annat genom etnografi, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom avdelningens mastersutbildning i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi). Vid avdelningen ges även en kandidatutbildning i digitala kulturer och undervisning kan också förekomma inom den. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även kursansvar, kursutveckling och kursadministration samt uppsatshandledning. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Forskningstiden ska användas dels till egen forskning och dels till att söka forskningsanslag som kan bidra till ämnets utveckling.

Innehavaren av anställningen kan på sikt komma att fungera som avdelningsansvarig. Eftersom institutionen består av nio olika avdelningar kan undervisning och handledning också bli aktuellt inom närliggande ämnen. Lektorn förväntas aktivt delta i institutionens och avdelningens gemensamma verksamhet.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, vid anställningens första dag är ett krav.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

 • avlagd doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning på biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar, inklusive digitala aspekter av detta ämne,
 • dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt visad förmåga till forskningssamarbete
 • god förmåga till samarbete, dokumenterad på relevant sätt

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och anvisningarna samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1914
Kontakt
 • Avdelningsansvarig Jessica Enevold, www.kultur.lu.se/person/jessicaenevold
 • Prefekt Monica Libell, www.kultur.lu.se/person/monicalibell
 • Personalchef Lena Kandefelt, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb