Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Enheten för sinnesorganens neurofysiologi, ledd av biträdande universitetslektor Anders Enjin, studerar hur hjärnan omvandlar sensorisk information till neuronala signaler. Vi använder vinägerdaggflugan Drosophila melanogaster för vår forskning eftersom det är en utmärkt modellorganism för att studera hjärnan. Flugan har en relativt liten hjärna men skapar ändå komplexa medfödda och inlärda beteenden och det finns mängder neurogenetiska verktyg tillgängliga för att studera dess funktion.

 Nyligen beskrev vi vilka gener och nervcellskretsar som är viktiga för hur luftfuktighet detekteras av Drosophila, det s.k. fuktsinnet. Luftens fuktighet är en klimatfaktor som påverkar alla landlevande djurs beteende. Vissa djur använder variationer i fuktnivå för att navigera i omgivningen. Till exempel så använder sjukdomsvektorer som myggor och tsetse-flugor fuktgradienter från varmblodiga djur för att hitta dom för att suga blod. Trots denna centrala betydelse av fuktsinnet för djurens överlevnad är transduktionsmekanismen för närvarande okänd.

 Vi söker nu en nyfiken och motiverad person för projektet "Den molekylära och ultrastrukturella grunden för fuktsinnet". Projektet går ut på att använda volymelektronmikroskopi och neurogenetiska tekniker för att studera transduktionsmekanismen för fuktsinnet, ett av de sista sinnen där mekanismen fortfarande är okänd. Tjänsten är lämplig för någon som är intresserad av hur hjärnan fungerar och vill tillämpa avancerade bildbehandlingsmetoder för att utöka vår kunskap om djurens sensoriska värld.

Arbetsuppgifter

Hur kan en sinnescell som saknar kontakt med luft detektera förändringar av luftfuktigheten? Att svara på den frågan är grundläggande för att förstå fuktsinnet. En hypotes är att sinnescellerna detekterar mekaniska förändringar i fuktkänsliga strukturer som nuddar dess dendriter. Med detta projekt kommer du testa denna hypotes genom att använda volymelektronmikroskopi för att skapa en detaljerad karta över fuktorganet med nm-upplösning och sedan använda denna karta för att studera den ultrastrukturella dynamiken i fuktorganet från fuktanpassade och torranpassade flugor. Projektet omfattar alla steg i denna procedur inklusive beredning av vävnad, mikroskopi, bildsegmentering och registrering, analys och visualisering. Dessa anatomiska studier kommer att följas upp av molekylära studier för att identifiera vilka molekylära spelare som är involverade i den observerade strukturella dynamiken, med användning av cell- och molekylärbiologitekniker och in vivo kalciumavbildning.

Din huvuduppgift som doktorand är att ägna dig åt forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Även undervisning och andra uppgifter inom institutionen eller forskargruppen kan bli aktuella. Vissa experiment i detta projekt kommer att genomföras vid Köpenhamns universitet.

Kvalifikationer

Den ideala kandidaten är en kreativ, smart, entusiastisk och vänlig person som har utmärkta analytiska och organisatoriska färdigheter. Personen kan arbeta både självständigt och som en del av ett team samt har en förmåga att lära sig komplexa uppgifter.

För anställningen krävs:

 • Svensk eller utländsk masterexamen inom medicin, naturvetenskap, teknik, matematik eller annat likvärdigt område
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare praktisk erfarenhet av laboratoriearbete, särskilt cell- och molekylärbiologi.
 • Erfarenhet av att arbeta med Drosophila melanogaster eller andra genetiska modellorganismer.
 • Erfarenhet av fysiologiska metoder, särskilt kalciumavbildning eller elektrofysiologi.
 • Kunskap och förståelse för mikroskopitekniker, särskilt elektronmikroskopi.
 • Tidigare erfarenhet av programmering, särskilt med språket R.
 • Erfarenhet och förståelse för biologisk bildbehandling.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas. Skriv personligt brev, CV och andra dokument på engelska. Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2025
Kontakt
 • Maria Palmkron, personalsamorndare, 046-2220000
 • Anders Enjin, forskargruppschef, +46462220625
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-10
Sista ansökningsdag 2020-07-15

Tillbaka till lediga jobb