Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer arbeta inom det fleråriga forskningsprojektet ChemFreeGarden, vars mål är att analysera hur kemikalieanvändningen i Lunds trädgårdsmiljöer på olika sätt påverkar vilda arter och människor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand som ska använda olika vetenskapliga metoder inom både molekylärbiologi, ekologi och samhällsvetenskap för att utföra tvärvetenskaplig forskning i ett miljövetenskapligt projekt. Specifikt ska vi undersöka hur olika arter påverkas av olika kemikalier genom att analysera genetik och fysiologi hos exponerade organismer i trädgårdar, utföra exponeringsförsök på labb, och i fältförsök identifiera skillnader i utförande av ekosystemtjänster i trädgårdar som använder/inte använder kemikalier. Doktoranden ska dessutom ansvara för att samla in information från trädgårdsägare, kommunen och sammanställa och kommunicera resultaten på både engelska och svenska. Doktoranden kommer att ha en ledande roll i att genomföra både fältstudier och olika labbexperiment.

Kvalifikationer

Krav

 • Universitetsexamen på masternivå eller motsvarande inom biologi, molekylärbiologi, kemi eller miljövetenskap, eller andra för projektet relevanta naturvetenskapliga fält
 • Erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska tekniker
 • Kunskaper inom ekologi eller ekotoxikologi
 • Mycket goda kunskaper i engelska i språk och i skrift
 • Minst grundläggande kunskaper i svenska, i både skrift och språk
 • Erfarenhet av vetenskapligt skrivande
 • Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga

Meriter

 • Praktisk erfarenhet av arbete i labb eller exponeringsförsök
 • Erfarenhet av/utbildning om kemikalier eller toxikologi
 • Erfarenhet av biologiskt fältarbete eller biologisk inventering
 • Erfarenhet av statistiska metoder
 • Erfarenhet av att genomföra enkätundersökningar eller intervjuer
 • Erfarenhet av arbete med beslutsorgan/samhällsaktörer
 • Erfarenhet av arbete med trädgårdar eller parkmiljöer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2056
Kontakt
 • Maria Hansson, +46 (0) 46 222 46 28; maria.hansson@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-04
Sista ansökningsdag 2020-08-18

Tillbaka till lediga jobb