Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Arbetsuppgifter

Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL. Anställningen som adjunkt i svenska som främmande språk vid SOL innefattar undervisning på nybörjar- och fortsättningskurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet, undervisning på behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund som är bosatta i Sverige och undervisning på kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I anställningen ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av nybörjarundervisningen ges inledningsvis på engelska. I anställningen ingår undervisning (80 %) samt kompetensutveckling och övrig tid (exempelvis möten och administration) (20 %). Undervisningen är förlagd till kvällstid.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

 • har visat pedagogisk skicklighet,
 • har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper,
 • har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Anställningens art och innehåll kräver dessutom av innehavaren:

 • slutförda kurser om minst 90 hp i svenska som andraspråk.
 • dokumenterad och mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund.
 • förmåga att undervisa såväl på svenska som på engelska.

Grund för bedömningen är:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

På grund av anställningens art, speciella innehåll och specifika målgrupp måste stor vikt fästas vid provföreläsningen.

Särskilt meriterande är:

 • avslutad lärarutbildning,
 • erfarenhet av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test,
 • dokumenterat god samarbetsförmåga samt
 • personlig lämplighet.

Det sistnämnda vägs in i bedömningen eftersom anställningen innefattar arbete i lärarlag och undervisning för både studenter och personal på Lunds universitet.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och anvisningarna samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst fem uppsatser/publikationer vardera för bedömning.

Villkor

Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2105
Kontakt
 • Biträdande prefekt Marianna Smaragdi, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi
 • Sektionsföreståndare Arthur Holmer, https://www.sol.lu.se/person/ArthurHolmer
 • Studierektor Lena Larsson, https://www.sol.lu.se/person/LenaLarsson
 • Personalchef Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-09-01

Tillbaka till lediga jobb