Lunds universitet, Naturvetenskapiga fakulteten,biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Särskild ämnesbeskrivning
Barkborrar förknippas med symbiotiska svampar, som hjälper dessa skalbaggar när de infekterar värdträd. Svamparna associerade med Ips typographus varierar geografiskt, vilket tros delvis bero på skillnader i temperatur och klimat. Dessutom visar I. typographus olfaktoriska preferenser för vissa svampar, som kan variera geografiskt. Eftersom den geografiska fördelningen av svampar hänför sig till klimatförhållanden, antar vi att klimatförändringar sannolikt kommer att påverka utvecklingen av sambandet mellan skalbaggen och svampen olika beroende på klimatzon. Vi kommer att undersöka om doftpreferensenen hos I. typographus från populationer över hela Europa är korrelerade med geografisk variation i svampsamhällen. Genom att studera befintlig variation syftar vi till att förutsäga hur preferenser kan förändras mot bakgrund av ett förändrat klimat och undersöka om preferenser kvarstår i närvaro av ökat ozon, NOx och CO2. En del av projektet kommer att göras i samarbete med Gershenzon-laboratoriet vid MPI-CE, Jena.

Arbetsuppgifter
De viktigaste uppgifterna för positionen är att bedriva forskning inom Max Planck Center for Next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE), ett samarbete mellan Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och The Max Planck Society. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom nGICE Max Planck-centret och förväntas samarbeta med kollegor vid partnerinstituten och delvis arbeta där. Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Fältarbete
 • Beteendeexperiment
 • Elektrofysiologi
 • Bioinformatik, molekylär biologi, cellbaserade studier
 • Analytisk kemi
 • DNA metabarcoding

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Övriga krav:

• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper inom molekylär biologi och bioinformatik
• Erfarenhet av cellbaserade analyssystem
• Erfarenhet av elektrofysiologi
• Erfarenhet av analytisk kemi

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom MPC nGICE samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2145
Kontakt
 • Christer Löfstedt, professor, +46 46 222 93 38, christer.lofstedt@biol.lu.se
 • Martin N Andersson, forskare, +46 46 222 93 44, martin_n.andersson@biol.lu.se
 • Marcus Stensmyr, universitetslektor, +46 46 222 37 87, marcus.stensmyr@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-07-09

Tillbaka till lediga jobb