Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Verksamheterna har som sammanhållande komponenter analys av data, teoretisk modellering samt utveckling av algoritmer/mjukvara för implementeringar. Forskningen inom beräkningsbiologi och biologisk fysik rör maskininlärning för kliniska frågeställningar, biomolekylär fysik, bio-nanofysik samt systembiologi.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning inom grund- och forskarutbildning samt forskning. Forskningen ska kunna bedrivas till minst 40% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas leda och aktivt delta i undervisning inom maskininlärning. Här ingår vidareutveckling av en existerande grundkurs samt nyutveckling av mer specialiserade kurser inom områden med hög efterfrågan. Dessutom förväntas den anställde vara delaktig i undervisningen av grundläggande fysikkurser. Vidare ingår handledning av studenter på kandidat- och masternivå, samt handledning av doktorander inom ämnet maskininlärning och dess tillämpningar. Deltagande i institutionens omvärldskontakter för informations- och kunskapsspridning ingår också i arbetsuppgifterna.

Den anställde förväntas bedriva interdisciplinär forskning där utveckling och tillämpningar av maskininlärning mot medicinska data är i fokus.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §).

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom området teoretisk fysik eller annat område relevant för anställningen samt innehar docentkompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Tjänsten är fokuserad kring undervisning, varför dokumenterad mycket god pedagogisk förmåga är ett krav. Sammaledes gäller erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå. Dokumenterad undervisningserfarenhet inom området artificiella neuronnät och ”Deep Learning”, såväl som inom grundläggande fysikkurser, är också ett krav. Vidare är dokumenterad förmåga att handleda studenter på doktorand-, master- och kandidatnivå ett krav. Erfarenhet av studieadministrativa uppdrag är meriterande.

Meriterande är dessutom om den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas vidareutveckla gränsöverskridande forskning, där utveckling och tillämpningar av maskininlärning mot biomedicinska data är i fokus. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet på expertgranskade publikationer. Det är meriterande om kandidaten har erfarenhet som sökande eller medsökande på forskningsanslag, samt som deltagare i interdisciplinära forskningssamarbeten.

Den sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta tre åren.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för dig som söker läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2172
Kontakt
  • Professor Anders Irbäck, 046-222 34 93, anders@thep.lu.se
  • Professor Mattias Ohlsson, 046-222 77 82, mattias@thep.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-08-14

Tillbaka till lediga jobb