Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom ämnet filmvetenskap. En del av undervisningen är inriktad på moderna digitala medier och nyare teoretiska och analytiska perspektiv (jämför utlysning PA2020/2237). Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även ledning, planering, kursansvar, kursadministration och handledning av uppsatser samt kursutveckling. Den sökande ska vara beredd att undervisa inom alla kurser och på alla nivåer, även inom ämneslärarutbildningen och i eventuella samarbeten med andra ämnen. Till arbetsuppgifterna kan tillkomma uppdrag som koordinator och/eller studierektor. I anställningstiden ingår viss forskningstid som innehavaren förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet. Alla medarbetare förväntas bidra till ämnets forskningsmiljö genom att till exempel medverka vid och arrangera seminarier, utveckla forskningsnätverk och söka forskningsmedel. Till arbetsuppgifterna hör också att följa och hålla kontakt med den nationella och internationella ämnesutvecklingen

Behörighet och bedömning

Förmåga att kunna undervisa på något av de skandinaviska språken, samt engelska, från anställningens första dag är ett krav.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt
  inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande, i fallande ordning, är:

 • avlagd doktorsexamen i filmvetenskap eller omfattande dokumenterad forskning inom filmområdet
 • dokumenterad bred erfarenhet av undervisning i filmvetenskap eller närliggande ämnesområden
 • erfarenhet av att undervisa om moderna digitala medier och nyare teoretiska och analytiska perspektiv
 • dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling, gärna med inriktning mot digitala verktyg, kollaborativt lärande och nätbaserad undervisning
 • erfarenhet av att driva forskningsprojekt, gärna i större forskningsmiljöer
 • dokumenterat god samarbets- och initiativförmåga

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som skickas vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Anställningen avser 50% av heltid. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 15 januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2238
Kontakt
 • Marianna Smaragdi, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi/
 • Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/cristinesarrimo/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-10-25

Tillbaka till lediga jobb