Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Forskargruppen Lungbiologi på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap ledd av Gunilla Westergren-Thorsson söker en doktorand till gruppen. Gruppens huvuduppgift är att utreda mekanismer bakom kroniska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och COPD. Forskningen syftar till att identifiera proteiner och förstå dess betydelse för utvecklingen av lungsjukdomar

Doktorandtjänst i 4 år 2020-09-01-2024-08-31

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkludrar bland annat:

 • Morfologisk analys av lungvävnad
 • Preparering av human lungvävnad för histologi, isolering av celler och vävnadsscaffolds
 • Proteinanalys
 • Genanalys
 • Cellodling
 • Humana cellodling system; in vitro och ex vivo modeller
 • Screening av faktorer i patientserum

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Masterdiplom i experimentell biologi med fördjupning i ämnesområdet kring lungans biologi och kroniska lungsjukdomar
 • Goda erfarenheter av laboratoriearbete och hantering av dess standardapparatur
 • Kunskap av hantering av lungvävnad (dissektion, inbäddning m.m.)
 • Goda kunskaper i histologi (rutinfärgning, val av antikroppar, immunofluorescence och immunohistokemi)
 • God förmåga att kommunicera vetenskap, både muntligen och i skrift

Meriterande för anställningen:

 • Insikt i laser capture microdissection
 • Kunskap om bindväv och bindvävsproducerande celler och hur mikromiljön påverkar cellaktivitet
 • Fördjupad kunskap i IPF-patologi
 • Erfarenhet i experimentella cellodlingssystem (i olika dimensioner 2D-3D system)
 • Erfarenhet av att arbeta med ”slide scanner” och ”scanning electron microscopy”
 • Erfarenhet av att använda elektronisk labbok, Labguru och dokumentation

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-25
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2265
Kontakt
 • Gunilla Westergren-Thorsson, +46462228695
 • Maria Palmkron, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-07-09

Tillbaka till lediga jobb