Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne

Doktoranden kommer att antas till forskarutbildning i forskarutbildningsämnet Miljö- och Energisystem.

Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar studier av växelverkan mellan energi, miljö, naturresurser, teknik, ekonomi och samhälle. Särskild vikt läggs vid åtgärdsstrategier som kan förebygga och lösa miljöproblem. Forskningsmetodiken är tvärvetenskapligt inriktad och där så är ändamålsenligt också systemanalytiskt orienterad. Forskningen omfattar bl a kvalificerad teknikvärdering innefattande analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara en del av forskningsprojektet ”Petrochemicals and climate change governance: Powerful fossil fuel lock-ins and policy options for transformative change”. Projektet är ett interdisciplinärt projekt i vilket forskare från flera institutioner på Lunds Universitet (Miljö- och energisystem, Ekonomisk historia, och Statsvetenskap) samarbetar med forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Graduate Institute of International and Development Studies. Projektet ska undersöka flera olika områden av den globala petrokemiska industrin och möjligheterna att begränsa dess klimatpåverkan: viktiga aktörer och nätverk i industrin; kopplingar till och beroende av globala finansiella flöden och kapital; oljeindustrins ökande intresse och ägande i sektorn; möjligheter för global politik och styrning. Doktoranden förväntas bidra till flera av dessa forskningsområden i sitt arbete. Doktoranden kommer därför att arbeta med såväl kvantitativa data, t.ex. databaser om utländska investeringar (FDI), som kvalitativ analys, t.ex. fallstudier baserade på intervjuer och dokument.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Miljö- och energisystem uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att utveckla forskningsplaner och förmedla resultat
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att kunna kommunicera mellan olika kulturer
 • Erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt, särskilt interdisciplinära projekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser och kvantitativa metoder
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder, t.ex. intervjuer och dokumentanalys
 • Kunskaper i svenska är meriterande för möjligheten att delta i avdelningens undervisning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Dessutom ska ansökan innehålla: 

CV Examensbevis eller motsvarande Kopior av betyg An outline of a research design corresponding to the project description above (maximum 2 pages) Examensarbete på avancerad nivå eller liknande uppsats Övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 september, 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2269
Kontakt
 • Postdoktor Fredric Bauer, avd f miljö & energisyst, 046-2220000
 • Universitetslektor Jamil Kahn, avdelningschef, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-22
Sista ansökningsdag 2020-07-13

Tillbaka till lediga jobb