Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Ämnesbeskrivning

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikations- och mediala processer som påverkar konsumenter och organisationer. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som konsumentperspektiv. För mer information, se http://www.isk.lu.se

Arbetsuppgifter

Som prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation företräder du arbetsgivaren och har formellt chefsansvar för institutionens verksamhet, budget och personal, inklusive arbetsmiljöansvar. Du är ordförande i institutionsstyrelsen och ansvarsområdena består av ledning och administration samt en begränsad mängd undervisning, inom strategisk kommunikation. Uppdraget kommer att innebära såväl operativt som strategiskt arbete. På den operativa nivån säkerställer prefekten en smidig daglig drift av en mångfaldig och komplex institution som arbetar med olika högprofilerade projekt samt utbildning på en internationellt erkänd nivå. Eftersom institutionen har sett en betydande tillväxt under de senaste åren ligger fokus på integrerad ledning av en organisation i förändring. På strategisk nivå utformar prefekten institutionens långsiktiga inriktning, genomför strategiska initiativ och sörjer för medarbetarnas professionella utveckling. Av den anledningen krävs en tydlig förståelse för strategisk kommunikation och en beprövad meritlista som forskare inom disciplinen. Du ingår i fakultetens prefektgrupp och i uppdraget ingår att utveckla samarbeten över såväl institutions- som fakultetsgränserna.

Behörighet

För uppdraget som prefekt krävs att du har:

-      erfarenhet av ledningsuppdrag/har erfarenhet av akademiskt ledarskap

-      mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt

-      god nationell och internationell nivå som forskare

-      god pedagogisk förmåga

-      doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom strategisk kommunikation eller närliggande ämne

Det är meriterande om du:

-      har erfarenhet av uppdrag som dekan, prefekt, studierektor, programansvarig eller motsvarande

-      har erfarenhet av att driva /förändrings- och utvecklingsarbete

-      har erfarenhet av studentnära samarbete och kvalitetsutveckling och utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå

-      har haft personal-, budget, och arbetsmiljöansvar

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer störst vikt att läggas vid dina ledaregenskaper/ledarskapsmeriter vilket innebär att stor vikt läggs vid din förmåga att leda och utveckla verksamhet.

Bedömningen avser också lägga stor vikt vid personliga egenskaper så som; kvalitetsmedvetenhet med förmåga att arbeta långsiktigt för en hållbar verksamhet, mod och integritet och ett tydligt, kommunikativt och moget ledarskap samt förmåga att ansvara för såväl din del av organisationen som utifrån en helhetssyn på fakultets- och universitetsnivå.

Vikt kommer också att läggas vid den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, dokumenterad förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Internationella undervisningserfarenheter är meriterande. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete samt erfarenheter av forskningssamarbete med både omgivande samhälle och akademiska institutioner i svenska och internationella sammanhang.

Övriga upplysningar

Rekryteringsgruppen kommer att använda intervjuer och referenser samt andra urvalsmetoder. Den sökande ska därför bifoga en lista över referenspersoner som kan vittna om den sökandes yrkeskunskaper samt dennes personliga kvaliteter av betydelse för positionen.

Villkor

Uppdraget som prefekt är på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som universitetslektor i relevant ämne för institutionens verksamhet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg. Om du redan är anställd vid Lunds universitet och är villig att åta dig uppdraget som prefekt samt har de kvalifikationer som krävs är du givetvis välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2347
Kontakt
  • Christofer Edling, dekan, +46462228862
  • Anders Kirchner, HR, +46462227206
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb